نوشته‌هایی با برچسب "مدل کفش پاپوش"

کفش یا پاپوش مدل کیمونو کفش یا پاپوش مدل کیمونو

همونطور که می بینید این کفش بافتش خیلی ساده ست و نیازی به توضیح نداره. ۶۲ تا دانه سر می اندازیم. ۴ سانت همه رج ها را از رو می بافیم. در رج اخر ۲۵ دانه کور می کنیم. ۱۲ دانه را می بافیم. ۲۵ دانه بعد را کور می کنیم. ۱۲ دانه وسط را به همان روش قبل همه دانه ها از رو می بافیم. ۸ سانت. دو رج اخر دانه اول و اخر را کور می کنیم. تمام دانه ها را کور می کنیم. بافت را روی هم قرار می دهیم و می دوزیم.

کفش یا پاپوش مدل کیمونو کفش یا پاپوش مدل کیمونو

کفش یا پاپوش مدل کیمونوآموزش بافت کفش یا پاپوش مدل کیمینو آرتاکاوا . همونطور که می بینید این کفش بافتش خیلی ساده ستو نیازی به توضیح نداره. ۶۲ تا دانه سر می اندازیم. ۴ سانت همه رج ها را از رو می بافیم. در رج اخر ۲۵ دانه کور می کنیم. ۱۲ دانه را می بافیم. ۲۵ دانه بعد را کور می کنیم. ۱۲ دانه وسط را به همان روش قبل همه دانه ها از رو می بافیم. ۸ سانت. دو رج اخر دانه اول و اخر را کور می کنیم. تمام دانه ها را کور می کنیم. بافت را روی هم قرارمی دهیم و می دوزیم.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه