نوشته‌هایی با برچسب "قلاب بافی بافتنی"

کیف مجلسی قلاب بافی و بافتنی کیف مجلسی قلاب بافی و بافتنی

آموزش کیف مجلسی قلاب بافی و بافتنی . به درخواست بسیاری از کاربران عزیز آرتاکاوا . این کیف توی عکس قلاب بافیه. شما می تونید هم با قلاب بافی ببافید هم با میل بافتنی. برای بافتنی با میل:. به اندازه ۳۵ سانت دانه سر بیندازید. یک رج زیر یک رج رو ببافید. تا ۳۵سانت بشود. در این رج تعداد دانه ها را تقسیم بر سه بکنید. بخش اول را ببافید. بخش دوم را کور کنید. بخش سوم را ببافید. ۵ رج به همین صورت ببافید. بخش اول و دوم بندهای کیف هستند و بخش کور شده در کیف. در رج ششم دو دانه اول و دو دانه آخر بخش اول و سومرا کور کنید. یعنی از هر طرف بند کیف یک دانه

دستکش بدون انگشت- هم قلاب بافی هم بافتنی دستکش بدون انگشت- هم قلاب بافی هم بافتنی

بافتنی. سختی بافت: آسان. سایز میل: 6mm. با رنگ صورتی. ۲۸ دانه سر بیندازید. رج اول : همه را از زیر ببافید. رج دوم: همه را از رو ببافید. رج سوم:* یک دانه ببافید. یک دانه کور کنید. یک دانه اضافه کنید*. قسمت بین ستاره را تا انتهای رج تکرار کنید. این کار باعث ایجاد سوراخ میشود. رج چهارم و پنجم: مانند رج یک و دو بافته میشود. تا جایی ادامه بدهید که بلندی آن به اندازه دلخواهتان برسد. مثلاتا قسمت بند انگشتان. قسمت انگشت شصت:. کار را کور کنید. درز آن را بدوزید. ولی قسمت شصت دست رو باز بذارید. گل: توی قسمت آموزش جستجو کنید. تعداد دونه هایی که اول س

کیف مجلسی قلاب بافی و بافتنی کیف مجلسی قلاب بافی و بافتنی

کیف مجلسی. این کیف توی عکس قلاب بافیه. شما می تونید هم با قلاب بافی ببافید هم با میل بافتنی. برای بافتنی با میل:. به اندازه ۳۵ سانت دانه سر بیندازید. یک رج زیر یک رج رو ببافید. تا ۳۵ سانت بشود. در این رج تعداد دانه ها را تقسیم بر سه بکنید. بخش اول را ببافید. بخش دوم را کور کنید. بخش سوم را ببافید. ۵ رج به همین صورت ببافید. بخش اول و دوم بندهای کیف هستند و بخش کور شده در کیف. در رج ششم دو دانه اول و دو دانه آخر بخش اول و سوم را کور کنید. یعنی از هر طرف بند کیف یک دانه کم می شود. *بندها را می توانید همزمان باهم ببافید. یا اینکه یک قسمت

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه