نوشته‌هایی با برچسب "بافت پاپوش"

بافت پاپوش روفرشی بافت پاپوش روفرشی

بافت پاپوش روفرشیوسایل مورد نیاز برای بافت روفرشی:کاموا در دو رنگ مختلف۲ کلاف کاموای ۱۰۰ گرمیمیل شماره ی ۵/۲روش بافت:۵۴ دانه با رنگ سبز سر بیاندازید، کار را با مدل نخودی ادامه دهید. برای بافت نخودی ابتدا ۱ رج از زیر بافته رج بعدی را از رو ببافید. در رج ۳ ، ۳ دانه را یکی کنید، دانه ی بعدی را ۱ دانه را ۳ تا کنید، سپس ۳ دانه را یکی کنید و دانه ی بعدی را ۳ تا کنید. بدین شکل رج را تا پایان ببافید. وقتی ۹ عدد دانه نخودی در بافت پدیدار شد. در نـوک انگشتان بافت تا ۱۰ دانه باقی مانده در هر رج ۲+۲ دانه کم کنید تا نـوک انگشتان روفرشی نمایان شود. به همی

بافت پاپوش نوزاد بافت پاپوش نوزاد

بافت پاپوش نوزادطرز بافت:با رنگ سفید کاموا ، 39 دانه سر انداخته، کار بافت را با 6 رج مدل هاروش شروع کنید. در رج 7 از طرف چپ و راست 15 دانه جدا کرده، 9 دانه وسطی را با رنگ سفید کاموا به صورت ساده « از رو » ببافید. در 5 رج بعدی در هر رج از طرف چپ و راست 1 دانه را با رنگ صورتی گرفته، 2 دانه را با هم یکی کنید بدین ترتیب 1 دانه کم کرده اید. از رج ششم به بعد الگوی پایین را روی بافت پیاده کنید و جهت بافت نوار روی کفش کار را با 18 دانه شروع کرده 2 رج « مدل هاروش» بافته آن را به کفش بدوزید. 2 دانه را از میل در آورده دانه راستی را توی میل چپ، دانه چپی ر

آموزش بافت پاپوش آموزش بافت پاپوش

پاپوش بابت!. برای بافت این پاپوشها نیاز به مهارت زیادی در قلاب بافی ندارید. کافیست زنجیره، پایه بلند و کوتاه را آموخته باشید و به همین سادگی یک جفت پاپوش بابِت بسیار شیک و دست بافت زمستانی داشته باشید. لوازم مورد نیاز:. کاموای قهوه ای یک کلاف. کاموای فیروزه ای یک کلاف. قلاب مناسب کاموا. توضیح مختصر بافت:. برای بافت کف پاپوش، با کاموای رنگ فیروزه ای 40 عدد زنجیره ببافید. دور تا دور زنجیره را 6 رج پایه کوتاه ببافید، یعنی زنجیره را از دو طرف با پایه کوتاه پر کنید، وقتی به سر و ته زنجیره رسیدید داخل زنجیره اول و آخر را 3 عدد پایه کوتاه بزنید، به ا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه