نوشته‌هایی با برچسب "بافت مرحله به مرحله کفش نوزاد"

آموزش مرحله به مرحله بافت کفش نوزاد آموزش مرحله به مرحله بافت کفش نوزاد

آموزش مرحله به مرحله بافت کفش نوزادآموزش مرحله به مرحله بافت کفش نوزاد. در خواستی از کاربران عزیز آرتاکاوا .

بافت مرحله ای کفش نوزاد بافت مرحله ای کفش نوزاد

بافت مرحله ای کفش نوزادطرزبافت : ابتدا ٤٥ دانه سر انداخته و ٤ رج بافت رکن ببافید وسط بافت را علامت بزنید. در بافت رکن پشت و روی کار از یک جهت بافته می شود. حال با رنگ دیگر سه رج بافت ساده دارید و دررج بعد ٢ تا یکی یک ژته و . ٢تایکی یک ژته بافت را ادامه دهید. رج بعد دانه ها همانطور که دیده میشوند بافته شوند. بافت را تا زده ومجددا با نخ اولی دانه گیری نمایید. جندرج بافت کشبافت ببافید و باز بارنگ آبی بافت ٢تایکی و یک ژته را ادامه دهید. بافت را تازده و مجددا بانخ سفید دانه گیری نمایید. ٦دانه وسط را به صورت کشبافت ببافید و در شروع و آخر بافت به دانه

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه