نوشته‌هایی با برچسب "اضافه کردن دانه"

 اضافه کردن دانه بدون ایجاد سوراخ اضافه کردن دانه بدون ایجاد سوراخ

اضافه کردن دانه بدون ایجاد سوراخ. در برخی از آموزشها آمده است که بدون ایجاد سوراخ و ژته دانه اضافه کنید، این عمل به روشی که در تصویر روبرو می بینید انجام میشود.

 آموزش تصویری اضافه کردن دانه به انتهای رج آموزش تصویری اضافه کردن دانه به انتهای رج

اضافه کردن دانه به انتهای رج. گاهی در بافتنی لازم است به انتهای رج دانه اضافه کنیم، با مشاهده تصویر روبرو میتوانید این کار را به راحتی انجام دهید. برای اضافه کردن دانه به ابتدای رج، فقط کافیست یک دور نخ را دور میل بگیریم و به بافت ادامه دهیم.

 بافت ژته ( اضافه کردن دانه با ایجاد سوراخ ) بافت ژته ( اضافه کردن دانه با ایجاد سوراخ )

بافت ژته ( اضافه کردن دانه با ایجاد سوراخ ). همانند تصویر نخ را بدون بافتن روی میل بگیرید و به بافت دانه های بعدی ادامه دهید.

اضافه کردن دانه در قلاب بافی اضافه کردن دانه در قلاب بافی

برای اضافه کردن دانه در قلاب بافی در دانه هایی که باید ببافیم به جای یک پایه دو پایه می زنیم. مانند عکس زیر که در دانه دو پایه بلند زده ایم. هرچه تعداد دانه هایی که در ان دوبار می بافیم بیشتر باشد کار بزرگتر میشود.

اضافه کردن دانه در بافتنی- روش اول یا ژته اضافه کردن دانه در بافتنی- روش اول یا ژته

یکی از روش های اضافه کردن نخ در بافتنی روش ژته هست که با گرداندن نخ دور میل ایجاد می شود. بسته به اینکه دانه بعدی که می بافیم زیر هست یا رو جهت چرخش نخ نیز تغییر می کند. وقتی که دانه بعدی زیر باشد مانند تصویر زیر استنخ را از بالای میل دور آن می اندازیم. میل سمت راست را در حلقه پشت دانه می بریم. نخ را دور میل پیچیده وبیرون می کشیم. به همان روش که دانه را از زیر می بافیم. در رج بعد که به این دانه می رسیم مانند تصویر زیر است. که اگر قراراست زیر بافته شود. مانند دانه های دیگر و اگر قرار است رو بافته شودبه روش رو بافتن دانه زیر بافته می شوداضا

اضافه کردن دانه در بافتنی- روش دوم اضافه کردن دانه در بافتنی- روش دوم

یکی. دیگر از روش های اضافه کردن گرفتن دانه است. تفاوت این روش با روش ژته. این است که در این روش دیگر مانند ژته به خاطر اضافه کردن دانه سوراخ. ایجاد نمی شود. همانطور که در تصویر زیر می بینید دانه بعدی که می. خواهیم ببافیم و در میل سمت چپ قرار دارد زیر است. در قسمت پایین حلقه داخل میل سمت چپ یک حلقه دیگر است که دانه ی بافته شده در رج قبل است. میل سمت راست را داخل آن حلقه می بریم. و دانه بعد را به همان روش. معمول می بافیم. همانطور که در تصویر زیر می بینید دانه ای که در میل سمت چپ است. دانه ای است که باید زیر بافته شود و دانه ای که میل سمت راست

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه