Simple Eyelet

DSC09387

تعداد دونه ها: مضربی از سه به علاوه 2. یعنی مثلا 4 ضربدر 3 میشه 12 به علاوه 2 میشه 14

رج یک و چهار: همه از زیر بافته میشوند

رج دو: از رو بافته میشوند

رج سه: دو دانه را از زیر ببافید, * دو دانه را باهم از زیر ببافید, یک دانه اضافه کنید, دو دانه را از زیر ببافید. قسمت بعد از ستاره را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج یک تا چهار را تکرار کنید

Example of the Eyelet Stitch Right Side

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه