کت زنانه

بافت کت زنانه

وسایل مورد نیازجهت بافت:. 3 کلاف 100 گرمی. میل شماره 5 ، نخ یک لا. طرز بافت پشت کت:. کار بافت را با 74 دانه شروع کرده آن را 3 سانتی متر مدل دانه برنجی ببافید. مدل دانه برنجی :. در رج اول 1 دانه از زیر، 1 دانه از رو ببافید، در رج بعدی روی دانه‌های زیر، رو بافته و روی دانه‌های رو، زیر ببافید. پس از 3 سانتی متر بافت دانه برنجی، کار بافت را به صورت ساده از رو ادامه دهید. وقتی اندازه کارتان 14 سانتی متر شد از سمت راست و چپ بافتنی، 1 دانه کم کنید. سپس 3 سانتی متر هم بدین ترتیب از رو ببافید. سپس 25 رج ، 1 دانه از زیر، 1 دانه از رو «مدل کش باف» بباف

ادامه مطلب ...
کت جلو باز

کت جلو بازوسایل مورد نیاز :1- کلاف 100 گرمی 6 عدد 2- میل شماره 5. 3- روبان صورتی 1 مترطریقه بافت جلو :45دانه سرانداخته به اندازه 25 سانتی متر طرح مورد نظر را طبق نمونه داده شده می‌بافیم. طرح مورد نظر (ژور زاویه ای) : مدل به 10 دانه تقسیم شده به اضافه حاشیه. رج 1) یک ژته، 3تا از زیر یک سوژه دوبل، 3 تا از زیر، یک ژته، یکی از زیر. رج 2) رج 2 و تمام رج‌های جفت همه از رو. رج 3) یکی از زیر، یک ژته، تا از زیر، یک سوژه دوبل، 2 تا از زیر، یک ژته، 2 تا از زیر. رج 5) 2 تا از زیر، یک ژته، یکی از زیر، یک سوژه دوبل، یکی از زیر، یک ژته، 3 تا از زیر. رج 7) 3

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه