پرسش وپاسخ

پاسخ : طرز بافت انواع یـــقه ها

ابتدا گودی حلقه آستین و بافت آستین . معمولا وقتی به حلقه آستین میرسیم برای گودی حلقه آستین باید به این ترتیب دانه ها را از دو طرف کم کنیم . برای قسمت پشت لباس :رج اول 3 دانه کم کنید. رج سوم 2 دانه کم کنید. رج پنجم 2 دانه کم کنید. رج هفتم 1 دانه کم کنید. یعنی میشود ( 3 - 2 - 2 - 1 )ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــبرای قسمت جلوی لباس :رج اول 4 دانه کم کنید. رج سوم 3 دانه کم کنید. رج پنجم 2 دانه کم کنید. رج هفتم 1 دانه کم کنید. یعنی میشود ( 4 - 3 - 2 - 1 )ـــــــــــــــــــــــــ ــــ

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه