بافت پادری

پادری یا تشک نوزاد

نخ این کار خیلی ضخیمه و میل شماره 10 براش استفاده میشه. برای همین یه کم ممکنه کتفتون درد بگیره. روش بافت:. صد دانه سر می اندازیم. بیست دانه از رو می بافیم. ۲۰ دانه از زیر. تا انتها به همین صورت. بر می گردیم. رج دوم: همه دانه ها را رو می بافیم. رج سوم: ۲۰ دانه اول رو ۲۰ دانه بعدی زیر. تا انتها. رج دوم و سوم را مرتب تکرار می کنیم تا ۱۰ سانت. اگر به تصویر نگاه کنید می بینید که ۳ مربع داریم که هم از رو بافته شده اند و دو مربع در بین آنها که از زیر بافته شده اند. رنگ نخ را عوض می کنیم و دانه ها را برعکس می بافیم. یعنی مربع همه از رو روی مربع ی

تشک نوزاد

ادامه مطلب ...
پادری بهاری آرتا

آموزش بافت پادری بهاری آرتا. در خواستی از کاربران عزیز آرتاکاوا. روش بافت:. این پادری از ترکیب ۶ موتیف درست شده چون نخ ضخیم بوده. شما اگر نختوننازک هست می تونید تعداد موتیف ها رو بیشتر کنید مثلا ۴*۳ باشه . موتیف:. رج اول:با رنگ اول ۲زنجیره بزنید و در زنجیره دوم ۶ پایه کوتاه بزنید. با یک بافت شلال(کور) آن را به دانه اول متصل کنید. رج دوم:۳ زنجیره بزنید و ۲ پایه بلند در همان دانه قبلی که بافت کور در آن زده بودید بزنید. ۳پایه بلند در هر کدام از باقی بافت ها بزنید. در آخر آن را با یک بافت کور به دانه سوم زنجیره ها متصل کنید. کور کنید. گلبرگ:.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه