آموزش تن پوش حاملگی

بافت تن پوش حاملگی

بافت تن پوش حاملگیوسایل مورد نیاز جهت بافت تن پوش حاملگی:4 کلاف کاموای 100 گرمی 5 میل شماره 6 نخ یک لا. طرز بافت پشت تن پوش:کار بافت را با 58 دانه شروع کنید. در رج 7 بافت به هر طرف پشت تن پوش 1 دانه اضافه کنید تا جایی که جمع دانه‌ها به 72 عدد برسد. مدل بافت این تن پوش (دانه برنجی یا ابری) می‌باشد. وقتی بلندی پشت تن پوش 43 سانتی متر شد تا ماندن 16 دانه برای سرشانه ها، 11 دانه دیگر کم کرده سپس همه دانه‌ها را کور کنید. جلوی تن پوش :کار بافت را با 58 دانه شروع کرده در هفتمین رج به طرف چپ و راست جلوی تن پوش 1 دانه اضافه کنید تا جمع دانه هایتان 72

ادامه مطلب ...
تن پوش حاملگی :: بافت تن پوش حاملگی

وسایل مورد نیاز جهت بافت تن پوش حاملگی:4 کلاف کاموای 100 گرمی 5 میل شماره 6 نخ یک لاطرز بافت پشت تن پوش:کار بافت را با 58 دانه شروع کنید. در رج 7 بافت به هر طرف پشت تن پوش 1 دانه اضافه کنید تا جایی که جمع دانه‌ها به 72 عدد برسد. مدل بافت این تن پوش (دانه برنجی یا ابری) می‌باشد. وقتی بلندی پشت تن پوش 43 سانتی متر شد تا ماندن 16 دانه برای سرشانه ها، 11 دانه دیگر کم کرده سپس همه دانه‌ها را کور کنید. جلوی تن پوش :کار بافت را با 58 دانه شروع کرده در هفتمین رج به طرف چپ و راست جلوی تن پوش 1 دانه اضافه کنید تا جمع دانه هایتان 72 عدد، مانند پشت کارت

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه