آموزش بافت سارافون

سارافون زنانه

سارافون زنانهسایز: XXL-XL-L-M-Sوسایل لازم:• کاموا 500-550-600-650-700 گرم• میل شماره 4 و 5 میلیمتری• میل گرد شماره 4 میلیمتری• دکمه 4 عددروش بافت :کاموا و میل باید به گونه ای باشد که به ازای 17 دونه در 22 ردیف با بافت یک ردیف زیر یک ردیف رو دارای ابعاد 10*10 باشد. اگر با کاموای شما دارای این ابعاد نبود با تناسب تعداد دانه هائی که باید سرانداخته شود حساب کنید. یا با یک تکرار پترن M. 2 که در زیر مشاهده میکنید باید دارای طول 10 سانتیمتر و عرض 7 سانتیمتر باشد. این سارفون به صورت گرد بافته میشود و از پائین شروع شده و به طرف بالا بافته میشود. 171-19

ادامه مطلب ...
بافت سارافن آناناسی

بافت سارافن آناناسیترکیب قلاب و دو میلطریقه بافت جلو(بالاتنه) :70 دانه سرانداخته شود ( بافت دومیل)رج 1) 5 دانه از زیر ، 2 دانه از رو، 6 دانه از زیر 0 پیچ گیس) 2 دانه از رو، 5 دانه از زیر، 30 دانه از رو ، 5 دانه از زیر، 2 دانه از رو 6 دانه از زیر ( پیچ گیس) 2 دانه از رو ، 5 دانه از زیر. هریک رج درمیان به 6 دانه از زیر که رسیدیم دانه‌ها را جابجا می‌کنیم. ( مـراجعه بـه بافت پیچ گیس) بـه همین صورت تا 20 سانت می‌بافیم. بافت ما وقتی به 20 سانت رسید از هردو طرف بافت برای حلقه آستین در رج اول 3 دانه، در رج سوم 2 دانه در رج پنجم1 دانه از هر دو طرف باف

ادامه مطلب ...
آموزش بافت سارافون برای کودکان هشت تا 10 سال

کاموا با ضخامت متوسط 300گرم رنگی50 گرم کاموای سفیدمیل شماره 3. 5بافت سمت راست جلو -48 دانه سر انداخته وساده ببافیدوشش دانه را برای جا دکمه کشباف یکی رو یکی زیر ببافید هر چهار رج از سمت پهلو یک دانه کم کنیدجا دکمه را در محل مناسب باز کنید. تا ارتفاع 22 سانت ببافید دیگر نیازی به کاهش ندارید وبه بافتن ادامه دهید تا ارتفاع بافت به 29 سانت برسد برای یقه 25 دانه کور کنید وسرشانه را به اندازه5سانت ببافید وکور کنید . بافت سمت چپ جلو -32 دانه سر انداخته وبه روش بالا ببافید فقط برای یقه 9 دانه کور کنید. بافت پشت-68 دانه سر انداخته وساده ببافید هر 4رج از

ادامه مطلب ...
سارافون :: سارافون زنانه

سایز: XXL-XL-L-M-Sوسایل لازم:• کاموا 500-550-600-650-700 گرم• میل شماره 4 و 5 میلیمتری• میل گرد شماره 4 میلیمتری• دکمه 4 عددروش بافت :کاموا و میل باید به گونه ای باشد که به ازای 17 دونه در 22 ردیف با بافت یک ردیف زیر یک ردیف رو دارای ابعاد 10*10 باشد. اگر با کاموای شما دارای این ابعاد نبود با تناسب تعداد دانه هائی که باید سرانداخته شود حساب کنید. یا با یک تکرار پترن M. 2 که در زیر مشاهده میکنید باید دارای طول 10 سانتیمتر و عرض 7 سانتیمتر باشد. این سارفون به صورت گرد بافته میشود و از پائین شروع شده و به طرف بالا بافته میشود. 171-190-209-228-247

ادامه مطلب ...
سارافون :: بافت سارافن آناناسی

ترکیب قلاب و دو میلطریقه بافت جلو(بالاتنه) :70 دانه سرانداخته شود ( بافت دومیل)رج 1) 5 دانه از زیر ، 2 دانه از رو، 6 دانه از زیر 0 پیچ گیس) 2 دانه از رو، 5 دانه از زیر، 30 دانه از رو ، 5 دانه از زیر، 2 دانه از رو 6 دانه از زیر ( پیچ گیس) 2 دانه از رو ، 5 دانه از زیر. هریک رج درمیان به 6 دانه از زیر که رسیدیم دانه‌ها را جابجا می‌کنیم. ( مـراجعه بـه بافت پیچ گیس) بـه همین صورت تا 20 سانت می‌بافیم. بافت ما وقتی به 20 سانت رسید از هردو طرف بافت برای حلقه آستین در رج اول 3 دانه، در رج سوم 2 دانه در رج پنجم1 دانه از هر دو طرف بافت کم می‌کنیم یعنی

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه