یک کیف قلاب بافی با استفاده از خط کش این بافت بافته می شه زیبا و شیک

یک کیف قلاب بافی با استفاده از خط کش این بافت بافته می شه زیبا و شیک

برای بافت هم ابتدا به هر اندازه ای که می خواهید زنجیره بزنید فقط دقت داشته باشید که دونه ها باید 5 تا 5 تا دسته بندی شوند مثلا 40 یا 80 دونه که دسته های 5 تایی می شوند یک رج پایه کوتاه ببافید بعد با استفاده از یک خطکش این بافت را ببافید .

پهنای خط کش در بافت شما تاثیر دارد بافت شما کوتاه و یا بلند می شود دونه ها را به ترتیب بگیرید و بکشید و روی خط کش بندازید تا آخرین دانه این کار را انجام دهید در رج بعد 5 تا از دانه های که روی خط کش انداختید را در قلاب بیاورید و 5 پایه کوتاه ببافید.

به همین ترتیب تا آخر رج 5 تا 5 تا این کار را انجام دهید رج بعد که رج 3 می شود یک رج پایه کوتاه ببافید و برای رج بعد بافت با خک کش را ببافید. این بافت را به بلندی مورد نظرتون ببافید و برای بند هم یک بندینک با پایه ببافید و بندهای آماده که در بازار وجود دارد را به این کیف وصل کنید الیته می تونید خودتون بند ببافید.

  
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه