کاموا باید به گونه ای باشد که 11 دونه در 15 رج با بافت ساده و میل شماره 8 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر مربع باشد.طرز بافت در زیر توضیح داده شده است.

وسایل مورد نیاز
• کاموا به رنگ بژ روشن 200 گرم
• کاموا به رنگ کرم 100 گرم
• کاموا به رنگ سبز روشن 100 گرم
• کاموا به رنگ بنفش روشن 100 گرم
• کاموا به رنگ قهوه ای 100 گرم
• میل گرد شماره 8

کاموا باید به گونه ای باشد که 11 دونه در 15 رج با بافت ساده و میل شماره 8 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر مربع باشد.
توضیحات
پترن مورد استفاده در بافت این کیف A.1 هست که در شکل زیر نشان داده شده است و این پترن در بافت ساده خواهد بود.  

نحوه بافت
این کیف بدون درز در میلهای گرد از پائین به بالا بافته میشود.

ابتدا 96 دونه در میل شماره 8 با رنگ قهوه ای سربیاندازید. سپس پترن A.1 را ببافید، وقتی پترن یک تکرار عمودی بافته شده با رنگ بژ روشن به این شرح ادامه دهید: یک دور به رو  ببافید، یک دور به زیر  ببافید،

یک دور به رو ببافید، سپس با رنگ کرم کور کنید. اندازه کیف تقریباً 52 سانتیمتر خواهد بود.

نحوه بافت بندهای کیف
بندهای کیف همانند دو میل بافته میشود. ابتدا 6 دونه با میل شماره 8 و با رنگ بژ روشن سربیاندازید. ابری ببافید تا اندازه بند 90 سانتیمتر شود سپس کور کنید و بند دوم رو ببافید.

سپس قسمت پائین کیف را بدوزید و بعد بندها را وصل نمائید.

    
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه