آموزش در ادامه مطلب با تصویر توضیح داده شده است. روش اول - کور کردن از زیر. روش دوم - کور کردن از رو.

آموزش در ادامه مطلب با تصویر توضیح داده شده است.

 کور کردن یا تمام کردن بافتنی به 2 روش - تصویر 1

روش اول - کور کردن از زیر

 کور کردن یا تمام کردن بافتنی به 2 روش - تصویر 2

روش دوم - کور کردن از رو


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه