کم کردن دانه در قلاب بافی -پایه بلند

 

DSC08028

برای کم کردن یک دانه را نمی بافیم که مانند تصویر یک جای خالی ایجاد می شود.

هرچه تعداد دانه های نبافته بیشتر باشد کار بیشتر جمع می شود.


 نوع دیگر کم کردن دانه ها که دیگر سوراخ هم در بافت ایجاد نمی شود

البته این نوع کم کردن در بافت های پایه بلند به کار برده میشه.

نخ رو دور قلاب می پیچیم

DSC08047

قلاب رو توی دونه بعد می بریم.

DSC08048

نخ رو دور قلاب می پیچیم و بیرون می کشیم.

DSC08049

نخ را دور قلاب می پیچیم و آن را از دو دانه اول بیرون می کشیم.

DSC08050

نخ را دور قلاب می پیچیم و در دانه بعد می بریم. مجدد نخ را دور قلاب می پیچیم و از دانه بیرون می کشیم.( همونطور که توی عکس می بینید از چهار دانه داخل قلاب، دو دانه اول مال پایه اولی بود که بافتیم. دانه سوم نخی است که دور قلاب پیچیدیم و دانه چهارم نخی است که بعد از اینکه قلاب را داخل پایه بعد بردیم و نخ را از ان بیرون کشیدیم.)

DSC08051

نخ را دور قلاب می پیچیم و از دو دانه اول خارج میکنیم

DSC08052

نخ را دور قلاب می پیچیم و از هر سه دانه خارج می کنیم که تصویر پایین دو دانه ی کنار هم را می بینید که باهم یک دانه شده اند.

 DSC08053

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه