کلاه هیولا کوچولو

DSC08694

Exif_JPEG_420

آموزش بافت:

سایز نخ: نازک (خیلی نازک نباشد)

سایز قلاب: 4 میلی متر

نوع بافت: پایه کوتاه

یک حلقه طلایی 6 تایی بزنید.

رج اول: در تمامی دانه ها دو پایه کوتاه بزنید. تعداد دانه ها می شود 12 تا.

رج دوم: *در دانه اول یک پایه کوتاه بزنید. در دانه دوم دو پایه کوتاه بزنید. قسمت بعد از ستاره را تا انتها تکرار کنید. 18 دانه.

رج سوم: *در دانه اول و دوم یک پایه کوتاه بزنید. در دانه سوم دو پایه کوتاه بزنید. قسمت بعد از ستاره را تا انتها تکرار کنید. 24 دانه.

رج چهارم: *در دانه اول و دوم و سوم یک پایه کوتاه بزنید. در دانه چهارم دو پایه کوتاه بزنید. قسمت بعد از ستاره را تا انتها تکرار کنید. 30 دانه

رج پنجم: *در دانه اول و دوم و سوم و چهارم یک پایه کوتاه بزنید. در دانه پنجم دو پایه کوتاه بزنید. قسمت بعد از ستاره را تا انتها تکرار کنید. 36 دانه.

همانطور که می بینید به تعداد دانه هایی که زیر آن خط کشیده شده در هر رج یک دانه اضافه می شود. پس بافت بالا را ادامه می دهیم تا رج بیست و چهارم.

اگر سایز قلاب و نخ شما مانند مال من باشد تا اینجا قطر دایره شما 15 سانتی متر است. اگر می خواهید برای سن کمتر ببافید این قطر کمتر و برای سن بالاتر قطر بیشتر می شود. مثلا اگر برای خودتان می بافید قطر دایره 20 سانتی متر باشد.

رج بیست و پنجم: در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج بیست و پنجم را انقدر تکرار کنید تا ارتفاع کلاه به 17 سانتی متر برسد. یا تا جایی که روی گوش کودک را بپوشاند.کور کنید.

برای قسمت روی گوش: قسمتی از کلاه را که روی گوش است بیست پایه کوتاه بزنید. رج را برگردید. یک دانه از ابتدا و انتهای رج کم کنید. این کار را در تمام رج ها تکرار کنید آنقدر که تعداد دانه شما به یک برسد. به اندازه 20 سانت برای بند کلاه زنجیره بزنید

Exif_JPEG_420

دور کلاه:

به اندازه بیست سانت زنجیره بزنید. با شلال یا بخیه یا کوک آن را به آخرین دانه روی گوش (که شروع زنجیره های زرشکی از آنجا بود) متصل کنید. در هر دانه یک پایه کوتاه بزنید. جلوی کلاه را که کامل پایه کوتاه زدید مجددا میرسید به  قسمت تیز قسمت روی گوش ( که زنجیره های زرشکی را شروع کردید) با خاکستری هم بیست سانت زنجیره بزنید.

Exif_JPEG_420

طرف دیگر کلاه را هم به همین صورت ببافید.

سه زنجیره ایجاد شده در هر طرف را باهم گیس باف ببافید.

چشم و دهان و دندان را با نخ بدوزید.

شاخ های هیولا:

یک حلقه طلایی 6 تایی بزنید.

رج اول: در تمامی دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج دوم: در تمامی دانه ها دو پایه کوتاه بزنید. تعداد دانه ها می شود 12 تا.

رج سوم و چهارم: در تمامی دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. کور کنید به کلاه بدوزید

  DSC08696

    Exif_JPEG_420

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه