سایزها: L/XL-S/M

سایزها: 
L/XL-S/M

اندازه دور سر: 
58/56 – 60/58 سانتیمتر
طول: 21 سانتیمتر

وسایل لازم
کاموا 100-150 گرم
میل شماره 4

کاموا باید به گونه ای باشد که 21 دونه در 28 رج با بافت ساده (یک رج زیر، یک رج رو) و با میل شماره 4 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

نحوه بافت
ابتدا 50-58 دونه با میل شماره 4 سربیاندازید. رج اول را از روی کار به صورت زیر ببافید:

دونه اول را همواره ابری ببافید، *دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به انتها تکرار کنید و دونه آخر را همواره ابری ببافید. در انتهای رج یک علامت بگذارید که مشخص کننده نقطه A در شکل 1 میباشد. ابتدای رج نیز مشخص کننده نقطه C میباشد. 


بعد بافت را همانند رج اول کشباف دو تا زیر، دو تا رو و با دونه ابتدا و انتها ابری ادامه دهید تا اندازه کلاه 26-27 سانتیمتر شود.

حال در انتهای رج از روی کار یک علامت بگذارید که مشخص کننده نقطه B در شکل 1 میباشد.

بعد بافت را ادامه دهید تا اندازه کلاه 52-54 سانتیمتر شود، رج آخر باید از روی کار باشد. در رج بعد از پشت کار کور کنید و بعد کاموا را با نگه داشتن 50-60 سانتیمتر برای دوخت ببرید.

بعد کلاه را به موازات رجی که سرانداخته شده دولا کنید و به صورت زیر بدوزید: ابتدا از نقطهC تا A بدوزید و سپس از نقطه A تا نقطه B بدوزید.

سپس کلاه را به داخل برگردانید از چهار سانتیمتر قبل نقطه A تا چهار سانتیمتر بعد از نقطهA عمود بر دوختی که انجام داده اید بدوزید. بعد هم نصف فاصله نقطه B تا D را کوک زده و کاموا را بکشید تا جمع شود. (همانند شکل)

نحوه بافت گل
برای این گل سه رشته به صورتی که توضیح داده میشود بافته خواهد شود و سپس این سه رشته به هم بافته شده و ابتدا و انتهای رشته ها به هم دوخته شد و به محل مورد نظر وصل میشود.

ابتدا 6 دونه با میل شماره 4 سربیاندازید و حدوداً 30 سانتیمتر ساده ببافید و بعد کور کنید.


           
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه