سایز: XXXL-XXL-XL-L-M-S

سایز: 
XXXL-XXL-XL-L-M-S

کاموای مورد نیاز:
• کاموای طوسی پررنگ 300-350-400-450-450-500 گرم

• کاموای مشکی رنگ 200-250-250-300-300-350 گرم

• برای کمربند هم 100 گرم کاموای مشکی مورد نیاز است

• میل شماره 5

• میل شماره 4.5 برای کشباف

• دکمه سه عدد

کاموای مورد استفاده باید به گونه ای باشد که 17 دونه در 22 رج با بافت ساده (یک رج زیر، یک رج رو) و میل شماره 5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

بافتن پشت کت
ابتدا 95-101-113-125-137-149 دونه (این تعداد شامل یک دونه در طرف برای لبه ها است) در میلهای شماره 4.5 با رنگ طوسی تیره و مشکی با هم سربیاندازید

کشباف را به صورت زیر ببافید (اولین رج روی کار)
سایز S:
یک دونه برای لبه، 3 رو، *3 تا زیر، 3 تا رو* * تا * را تکرار کرده و با دونه آخر به عنوان لبه تمام کنید


سایز XXXL-XXL-XL-L-M:
یک دونه برای لبه، 3 تا زیر، *3 تا رو، 3 تا زیر، * تا * را تکرار کنید و  با دونه لبه تمام کنید.

وقتی اندازه نوار 12 سانتیمتر شد از میلهای 5 میلمتری استفاده کنید باز هم با رنگ مشکی و طوسی مشترک ادامه دهید. و یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید، و همزمان 15-16-18-20-22-24 دونه در طی ردیف اول کم کنید (تعداد دانه ها 80-85-95-105-115-125). وقتی اندازه کار 14 سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف از هر 4-4-4-5-5-5 سانتیمتر به تعداد 8-8-8-7-7-7 بار کم کنید، (تعداد دانه ها 64-69-79-91-101-111). وقتی اندازه کار 47-47-47-48-48-48 سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف از هر 4-4-5-6-6-6 سانتیمتر به تعداد 5-5-4-3-3-3 بار اضافه کنید (تعداد دانه ها 74-79-87-97-107-117)

وقتی اندازه کار 66 سانتیمتر شد کور کردن برای زیر بغل را در ابتدای هر ردیف به صورت زیر انجام میدهیم: 4 دونه 0-0-0-0-1-1 بار، 3 دونه 1-1-1-2-2-3 بار و 2 دونه 1-2-3-3-3-3 بار و 1 دونه 2-2-3-3-3-4 بار (تعداد دانه ها 60-61-63-67-69-71). وقتی اندازه کار 83-84-85-86-87-88 سانتیمتر شد 16-17-17-19-19-19-19 دونه وسط را برای یقه کور کنید و هر سرشانه را جداگانه ببافید.

یک دونه در ردیف بعد در کنار یقه کم کنید تعداد دانه ها 21-21-22-23-24-25 برای هر سرشانه باقی میماند. کل دانه ها را وقتی اندازه 85-86-87-88-89-90 سانتیمتر شد کور کنید.

بافتن قسمت جلو سمت راست
ابتدا 52-55-61-67-73-79 دونه (این تعداد شامل یک دونه برای لبه و 6 دونه به طرف وسط برای نوار میانی) در میلهای شماره 4.5 میلیمتری با رنگ مشکی و طوسی تواماً سربیاندازید:

رج اول را از روی کار به صورت زیر ببافید: 6 دونه نوار میانی که همواره به زیر ببافید، *3 تا زیر، 3 تا رو* از * تا * را تکرار کنید و با دونه لبه تمام کنید. وقتی اندازه نوار 12 سانتیمتر شد، از میلهای 5 میلیمتری استفاده کنید و باز از کاموای مشکی و طوسی توام استفاده کنید.

با یک ردیف زیر یک ردیف رو ادامه دهید، و همزمان در ردیف اول 7-8-9-10-11-12 دونه کم کنید (در کنار نوار کم نکنید) (تعداد دانه ها 45-47-52-57-62-67). وقتی اندازه کار 14 سانتیمتر شد همانند پشت در کنار (یعنی محلی که دوخته خواهد شد کم کنید) تعداد دانه ها 37-39-44-50-55-60

همزان وقتی اندازه کار 36 سانتیمتر شد برای جا دکمه روی نوار وسط دانه کور و اضافه کنید.

وقتی اندازه کار 47-47-47-48-48-48 سانتیمتر شد مطابق پشت اضافه کنید.

یقه
همزمان وقتی اندازه 63 سانتیمتر شد یک دونه برای یقه یک ردیف درمیان 8 بار و بعد 4 ردیف در میان شش بار (جمعاً 20 دونه) اضافه کنید

بافتن نوار یقه: 
همزمان وقتی اندازه کار 65 سانتیمتر شد برای یقه کور کنید. یک دونه یک ردیف درمیان به تعداد 6 بار و سپس 1 دونه از هر 4 ردیف به تعداد 8-8-8-9-9-9 بار (تعداد دانه ها 35-35-36-37-38-39)

بافتن زیر بغل: 
وقتی اندازه کار 66 سانتیمتر شد برای زیر بغل همانگونه که برای پشت توضیح داده شد کور کنید.

وقتی اندازه کار 85-86-87-88-89-90 سانتیمتر شد 21-21-22-23-24-25 دونه در سرشانه به طرف یقه کور کنید (تعداد دانه های باقیمانده برای یقه 14). با روی کار به صورت زیر ادامه دهید: *2 رج ابری ببافید، 2 رج هشت دونه به طرف نیمه وسط را ابری بافته و بقیه را ساده ببافید*فاصله بین دو * را تکرار کنید، تا اندازه یقه 6-6-6-7-7-7 سانتیمتر در طرف سرشانه شود. دانه ها را به نخ بیاندازید.

قسمت جلو سمت چپ: را همانند طرف راست ببافید


آستینها:
ابتدا 44-44-44-50-50-50 دونه (این تعداد شامل یک دونه در هر طرف برای لبه است) با میلهای 4.5 میلیمتری و با رنگ مشکی و طوسی توام سربیاندازید. 15 سانتیمتر نوار 3 زیر 3 رو را با در نظر گرفتن یک دونه برای لبه ببافید. با یک ردیف زیر یک ردیف رو ادامه دهید. از میلهای 5 میلیمتری استفاده کنید.

وقتی اندازه کار 17 سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف از 4-3-2.5-3-2-2.5 سانتیمتر 8-10-11-10-12-14 بار اضافه کنید (تعداد دانه ها 60-64-66-70-74-78). 

وقتی اندازه 49-48-47-46-45-44 سانتیمتر شد (علت اینکه برای سایزهای بزرگتر اندازه کوچکتر است این است که سایزهای بزرگتر دارای گردی آستین بزرگتری هستند) برای گردی آستین در ابتدای هر ردیف به شرح زیر کور کنید:

3 دونه یکبار، 2 دونه سه بار، 1 دونه 2-3-4-5-6 بار، سپس 2 دونه در هر طرف تا زمانی که اندازه 57 سانتیمتر شود، حالا 3 دونه در هر طرف یکبار و بعد دانه های باقیمانده را کور کنید. اندازه تقریبی آستین 58 سانتیمتر خواهد شد.

سرشانه ها را بدوزید، یقه پشت را بدوزید (دانه هائی را که نگه داشته بودید را بدوزید) نوار یقه را هم بدوزید. لبه های کناری و آستینها را هم وصل کنید.

کمربند
ابتدا 10 دونه با میل 4.5 میلیمتی با رنگ مشکی و طوسی تواماً سربیاندازید. کلاً به زیر ببافید تا اندازه کمربند 130-140-150-160-170-180 سانتیمتر شود و بعد کور کنید.

کلاه
توضیحات: برای اینکه که کلاه را در وسط کار پهنتر کنیم به صورت زیر ببافید (شکل 1 را ببینید). از نقطه A که در شکل نشان داده شده شروع کنید. بسیار مهم است که در هنگام دور زدن کاموا را محکم کنید.

*تا علامت 4 ببافید، کار را برگردادنید، دوباره تا علامت یک ببافید، تا علامت سه ببافید، کار را برگردادنید، تا علامت 2 ببافید، کار را برگردانید، تا علامت 5 ببافید، کار را برگردانید، تمام دونه های ردیف را تا نقطه A ببافید، کار را برگردانید، تا علامت 1 ببافید، کار را برگردانید، تا علامت 3 ببافید، کار را برگردانید، تا علامت 2 ببافید، کار را برگردانید، تمام دانه ها نقطه B را ببافید، کار را برگردانید، تمام دونه ها را تا نقطه A ببافید،* فاصله بین دو * را تکرار کنید

یک بار تکرار شامل 12 ردیف میشود

نحوه بافتن
ابتدا 34 دونه شل با یک کاموا و با میلهای شماره 5 سربیاندازید. 5 علامت به شرح زیر بگذارید: علامت 1 بعد از 2 دونه، علامت دو 6 دونه بعد از علامت 1، علامت سه 8 دونه بعد از علامت 2،  علامت چهار 12 دونه بعد از علامت 3، علامت پنج 4 دونه بعد از علامت 4، 2 دونه باقی خواهد ماند

دو ردیف تمام دونه ها را به زیر ببافید حالا با مدلی که در بالا قسمت توضیحات گفته شد ببافید. وقتی اندازه کلاه 48 سانتیمتر شد شل دونه ها رو کور کنید. 80 دونه از لبه پائین با میل شماره 5 بردارید و با رنگ مشکی و طوسی تواماً به صورت زیر ببافید: 4 ردیف از زیر ببافید، 1 ردیف از رو ببافید و شل از روی کار تمام کنید.

درز کلاه را به هم بدوزید، با کاموا لبه بالا را دوخته و کشیده و محکم کنید.
     
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه