سایز : 3 ماه/ 6- 9 ماه / 12 _18 ماه (2_3 سال)...... اندازه دور سر : 42 / 46 / 50 (50 _53 )

سایز : 3 ماه/ 6- 9 ماه / 12 _18 ماه (2_3 سال)......
اندازه دور سر : 42 / 46 / 50 (50 _53 )

میل :میل حلقه ای سایز 2و نیم و 3 و نیم   میلی متری

کشباف: یکی زیر یکی رو

روش بافت :

(112_104 ) 88/96/104 تا دونه روی میل سایز 2 و نیم میلی متری با کاموای کرم رنگ  سر بندازید .2 سانتی متر کشباف ببافید .

میلتون رو با 3 و نیم میلی متری عوض کنید و همه ی رج ها رو زیر ببافید (اگه با دومیل معمولی میبافید یه رج زیر یه رج رو ) ببافید تا زمانی که (25_23)16/18/20 سانتی متر بشه.کور کنید.

کلاه رو پهن کنید و درزش رو از اول تا آخر بدوزید.3 تا پم پم درست کنید(به رنگهای مختلف که میتونید با ژاکت ست کنید).

یکی رو سر درز بدوزید یکی رو ته درز یکی رو هم بالای کلاه بدوزید و وصل کنید
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه