ژاکت بچه گانه شش ضلعی

یکی از دوستان خیلی وقت پیش ایمیلی برام فرستاده بودند که روش اموزش ژاکت های زیر رو میخواستند.  متاسفانه من روش بافتش رو بلد نبودم و یه کمی هم سرم شلوغ بود و نمیتونستم خیلی برای پیدا کردنش زمان بذارم که ازشون عذر میخوام.

اما امشب بالاخره این مدل رو پیدا کردم. براشون میذارم امیدوارم که خیلی دیر نباشه

این مدل ژاکت های شش ضلعی دو مدل هستند

baft 1baft 2baft 2-2baft 3baft 3-2یا مثل عکس های بالا یا مثل عکس زیر

hexagon sweater

فرقی نمیکنه کدوم روش رو ببافید مهم اینه که دو تا شش ضلعی باشه.

 

 

 

 

که در نهایت شکل زیر بدست میاد البته مدل بافت شکل زیر یه کم متفاوته که حالت سوراخ سوراخ پیدا کرده

ژاکت بچه گانه شش ضلعی - تصویر 7

شش ضلعی رو مدلی که توی عکس می بینیم روی هم قرار میدیم

مثل تصویر زیر روبه روی هم قرار میگیرند

ژاکت بچه گانه شش ضلعی - تصویر 8

یعنی قسمت در دو طرف روبه رو یا کنار هم قرار میگیرند.

درز پشت قسمت راست و چپ به هم دوخته میشه. درز بالای آستین هم دوخته میشه

ژاکت بچه گانه شش ضلعی - تصویر 9

دور یقه , دور آستین ها و پایین و لبه های لباس هم به اندازه دلخواه بافته میشه و لبه میخوره. جا دکمه هم روی لبه ها فراموش نشه.

ژاکت بچه گانه شش ضلعی - تصویر 10

برای بافت شش ضلعی

چهار زنجیره بزنید و سر و ته ان را متصل کنید تا یک حلقه بشود

رج اول: سه زنجیره بزنید دو پایه بلند داخل حلقه بزنید. * دو زنجیره بزنید. سه پایه بلند داخل حلقه بزنید. قسمت بعد از ستاره را 4 بار دیگر تکرار کنید. دو زنجیره بزنید. با بخیه یا شلال آن را به سومین زنجیره از زنجیره های ابتدای رج متصل کنید. (شش گروه سه پایه بلندی خواهید داشت)ا

 رج دوم: داخل قسمت دو زنجیره ای یک بخیه یا شلال بزنید. سه زنجیره بزنید. در همانجا دو پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید. سه پایه بلند در همان جا بزنید. * یک زنجیره بزنید ( سه پایه بلند , دو زنجیره, سه پایه بلند) در قسمت دو زنجیره ای بعدی بزنید. از قسمت * چهار بار دیگر تکرار کنید. اخر کار را با شلال به سومین زنجیره متصل کنید.

رج سوم: داخل قسمت دو زنجیره ای یک بخیه یا شلال بزنید. سه زنجیره بزنید. در همانجا دو پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید. سه پایه بلند در همان جا بزنید. * یک زنجیره بزنید. سه پایه بلند در فاصله یک زنجیره ای بعدی بزنید. یک زنجیره بزنید  ( سه پایه بلند دو زنجیره, سه پایه بلند) در گوشه ی بعدی بزنید. از قسمت * به بعد را چهار بار دیگر تکرار کنید دو زنجیره بزنید. انتهای کار را با شلال به ابتدای کار متصل کنید.

رج چهار:  به قسمت فاصله دو زنجیره ای یک شلال بزنید. اکنون گوشه کار را ببافید. سه زنجیره بزنید. دو پایه بلند در همانجا بزنید. دو زنجیره بزنید. سه پایه بلند در همان بزنید. * ( یک زنجیره بزنید, سه پایه بلند در فاصله ی یک زنجیره ای بعدی بزنید) دوبار این کار را تکرار کنید. یک زنجیره بزنید( سه پایه بلند, دو زنجیره , سه پایه بلند در گوشه ی بعدی بزنید. از قسمت ستاره چهار بار دیگر تکرار کنید. دو زنجیره بزنید با شلال به ابتدای کار متصل کنید

رج پنج: رج چهار را تکرار کنید.  با یک زنجیره بین ست های سه تا پایه بلند به جز گوشه ها, جایی که دو زنجیره بین ست های سه پایه بلندی هست

رج 6-10 هم به همین صورت

کور کنید

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه