پادری یا تشک نوزاد

DSC03714

نخ این کار خیلی ضخیمه و میل شماره 10 براش استفاده میشه. برای همین یه کم ممکنه کتفتون درد بگیره. :D

روش بافت:

صد دانه سر می اندازیم.

بیست دانه از رو می بافیم. ۲۰ دانه از زیر. تا انتها به همین صورت.بر می گردیم.

رج دوم: همه دانه ها را رو می بافیم.

رج سوم: ۲۰ دانه اول رو ۲۰ دانه بعدی زیر. تا انتها

رج دوم و سوم را مرتب تکرار می کنیم تا ۱۰ سانت. اگر به تصویر نگاه کنید می بینید که ۳ مربع داریم که هم از رو بافته شده اند و دو مربع در بین آنها که از زیر بافته شده اند.

رنگ نخ را عوض می کنیم و دانه ها را برعکس می بافیم. یعنی مربع همه از رو روی مربع یک رج زیر یک رج رو قرار می گیرد. در این قسمت ۲ مربع داریم که همه از رو بافته شده اند و ۳ مربع که یک رج زیر یک رج رو بافته شده اند.

کار را مانند تصویر ادامه بدهید و رج آخر را کور کنید.

برای دور پادری از قلاب استفاده کنید. به این صورت که دور تا دور کار به این ترتیب ببافید. یک پایه کوتاهَ یک پایه بلند٫ یک پایه بلند دوتایی٫ یک پایه بلند٫ یک پایه کوتاه. یک دور کامل.

سوالی بود در خدمتم.

*البته این پادری رو مادرم بافتن!

DSC03719

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
مطالب مشابه :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه