پادری کندوی زنبور عسل

 g456_honeycomb

پادری بالا با پارچه درست شده است. من براتون آموزش بافت اون رو با قلاب میذارم. برای بافت این پادری کافی است که 19 عدد موتیف ببافید و مانند تصویر آن ها را با نخ و سوزن به هم متصل کنید. قسمت وسط کار مانند شکل زیر کنار هم قرار می گیرد.

w392_DSC02234

 باقی موتیف ها هم مانند تصویر به ادامه کار دوخته می شود. البته در تصویر زیر کار ناتمام است که به زودی تکمیل میکنم.

a2692_DSC02235

روش بافت ۶ ضلعی یا قسمت های سفید

white

 رج اول: ۹ زنجیره بزنید. در دانه سوم قلاب یک پایه بلند بزنید. در تمامی دانه ها یک پایه بلند بزنید تا انتها- تصویر یک

رج دوم: ۲ زنجیره بزنید. در همان دانه اول ۲ پایه بلند بزنید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه بلند بزنید. در دانه آخر ۲ پایه بلند بزنید. تصویر ۲

اولین دانه با فلش مشخص شده است

DSC05501

رج سوم: مانند رج دوم بافته میشود. تصویر ۳

رج چهارم: ۲ زنجیره بزنید. دانه اول را جا بیندازید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه بلند بزنید. دانه یکی مانده به آخر را جا بیندازید در دانه اخر هم یک پایه کوتاه بزنید. تصویر ۴

رج پنجم: مانند رج چهارم بافته میشود. کور کنید. تصویر5A

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه