پادری بهاری آرتا
آموزش بافت پادری بهاری آرتا... در خواستی از کاربران عزیز آرتاکاوا...
پادری بهاری
روش بافت:

این پادری از ترکیب ۶ موتیف درست شده چون نخ ضخیم بوده. شما اگر نختوننازک هست می تونید تعداد موتیف ها رو بیشتر کنید مثلا ۴*۳ باشه .  

موتیف:

رج اول:با رنگ اول ۲زنجیره بزنید و در زنجیره دوم ۶ پایه کوتاه بزنید. با یک بافت شلال(کور) آن را به دانه اول متصل کنید.

رج دوم:۳ زنجیره بزنید و ۲ پایه بلند در همان دانه قبلی که بافت کور در آن زده بودید بزنید. ۳پایه بلند در هر کدام از  باقی بافت ها بزنید. در آخر آن را با یک بافت کور به دانه سوم زنجیره ها متصل کنید. کور کنید.

گلبرگ:

رج سوم: نخ دوم را اضافه کنید.در حلقه جلویی تمام بافت ها یک بافت کور بزنید.* سهزنجیره بزنید. یک پایه بلند در اخرین بافت کور بزنید. یک پایه بلند در حلقه جلویی دانه بعدی بزنید.دو پایه بلند در حلقه جلویی دانه بعدی. تا اینجا ۵ دانه برای گلبرگ دارید. حال برگردید.

رج چهارم: سه زنجیره بزنید. یک پایه بلند در هرکدام از پایه هایگلبرگ بزنید. برگردید.

رج پنجم:  سه زنجیره بزنید. نخ را دور قلاب بپیچید و یک حلقه از داخلبافت بعد بیرون بکشید. (یعنی نخ را دور قلاب بپیچید داخل بافت بعد بکنید نخ را دور قلاب بکشید و از بافت بیرون بکشید). نخ را دور قلاب بپیچید و از دو دانه داخل قلاب بیرون بکشید. یک پایه بلند در دانه آخر بزنید.* کور کنید. اما ادامه بلندی از نختان را بگذارید بماند برای اتصال های بعدی.

نخ دو را مجدد به اولین بافت کور دایره با رنگ یک متصل کنید و قسمت بین دو * را مجددببافید. این کار را ۴ بار تکرار کنید. در نهایت ۶ گلبرگ دارید.


رج ششم: رنگ سوم را با بافت کور به حلقه های پشتی دایره وسط متصل کنید. ( در هر کدام یک بافت) سهزنجیره بزنید. در همان بافت یک پایه بلند بزنید. ۲ پایه بلند در باقی بافت ها بزنید. با یک بافت شلال یا کور به بالای زنجیره سوم متصل کنید.اکنون ۳۶ پایهبلند دارید.  

رج هفتم: ۳ زنجیره بزنید. یک پایه بلند در همان بافت بزنید. * یک پایه بلند در بافت بعدی بزنید. دوپایه بلند در بافت بعدی.* قسمت بین دو * را تا انتها تکرار کنید. یک پایه بلند در آخرین بافت بزنید. با بافت شلال به بالای زنجیره سوم متصل کنید. اکنون ۵۴ پایه بلند دارید.

رج هشتم: سه زنجیره بزنید.یک پایه بلند در بافت بعد بزنید.* دو پایه بلند در بافت بعد بزنید. یک پایه بلند در هر کدام از سه بافت بعدی بزنید. دو پایه بلند در بافت بعد بزنید. یک پایه بلند در هر کدام از دو بافت بعد بزنید. بین دو * را تکرار کنید تاسه بافت آخر. یک پایه بلند در هرکدام از سه بافت بزنیدو با یک بافتشلال آن را به بالای زنجیره سوم متصل کنید. اکنون ۶۸ پایه بلند دارید.
                                       
رج نهم: یک زنجیره بزنید. یک پایه کوتاه در همان بافتی که آخرین بافتشلال را در آن زدید بزنید. یک پایه کوتاه در ۵ بافت بعد بزنید* یک پایه نیم دوبل در هر کدام از سه بافت بعد بزنید. یک پایه بلند در هر کدام از دو پایه بعد بزنید. ۵ پایه بلند سه تایی در دانه بعد بزنید (برای گوشه موتیف). یک پایه بلند در هر کدام از ۲ بافت بعد و یک پایه نیم دوبل در هرکدام از سه بافت بعد بزنید*** یک پایه کوتاه در هرکدام از ۶ بافت بعد بزنید. از قسمت * دوبار دیگر ببافید سپس از * تا *** را یکبار ببافید. با یک بافت شلال به اولین پایه کوتاهمتصل کنید.

رج دهم: یک زنجیره بزنید. یک پایه کوتاه در هرکدام از بافت ها بزنید. در دانه سوم قسمتگوشه موتیف ( که پنج پایه بلند سه تایی بافته بودید ) سه پایه کوتاه بزنید. با بافت شلال به اولین پایه کوتاه متصل کنید. کور کنید.

با سوزن آخر گلبرگ ها را به کار بدوزید.

اتصال موتیف ها:

موتیف ها را کنار هم طبق ترتیبی که می خواهید قرار دهید.از قسمت گوشه شروع کنید. یکزنجیره و سه پایه کوتاه بزنید. در تمام بافت ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه وسط گوشه را سه پایه کوتاه در یک پایه بزنید. یعنی در تمام گوشه های موتیف ها. اخر کار را با بافت شلالبه دانه آخر متصل کنید.

یک رج دیگر روی تمام دانه ها پایه کوتاه بزنید.

 
پادری بهاری
گردآوری از : گروه پرتال شهر مجازی آرتاکاوا
منبع: carftscoosks.blogfa.com
کاربران عزیز بعضی مطالب از انگلیسی به فارسی برگردان شده است خواهشمند است با ثبت نام و در قسمت افزایش اعتبار ما را در بروز بودن این بخش یاری فرمائید. با تشکر

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
مطالب مشابه :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه