مچ بند پنج پر

وقتی شروع به بافت این دستبند کردم قرار بود یه چیز دیگه ببافم اما خوب در نهایت به اینجا رسید. شما می تونید دو تا ازش ببافید و با سایز گل کوچک تر برای هر دوتا دستتون استفاده کنید.

 DSC03204

برای بافت این مچ بند هم نخ ضخیم بود و هم قلاب با شماره ۵.

مچ بند

۲۵ دانه زنجیره بزنید.

در دانه ششم از قلاب یک پایه بلند بزنید. یک مربع تو خالی تشکیل می شود. در ۳ دانه بعدی پایه بلند بزنید. * ۲ زنجیره بزنید. دو دانه جا بیندازید در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. در ۳ دانه بعدی پایه بلند بزنید. همین بافت را از ستاره تا انتها تکرار کنید.

برای رج های بعد هم به همین صورت ببافید.

می توانید تنظیم کنید که مربع رج بعدی در فاصله ۴ دانه پایه بلند بیفتد. به این صورت که خانه های شما به صورت شطرنجی پر و خالی بشود.

گل (۵عدد)

۶ زنجیره بزنید.

روی همان زنجیره ها به این ترتیب برگردید. ۲ دانه پایه کوتاه ۲ دانه پایه بلند. در دانه آخر ۲ پایه کوتاه در یک بافت بزنید.مسیر را از طرف دیگر زنجیره ادامه بدهید یعنی روی بافت بالا نبافید. ۲ پایه بلند در دانه پنجم. ۲ دانه پایه بلند. ۲ دانه پایه کوتاه. کور کنید.

برای قسمت وسط گل ۵ زنجیره بزنید. انتها و ابتدای آن را به هم متصل کنید تا یک حلقه تشکیل بشود. در حلقه ۶ پایه بلند بزنید. در رج بعد پایه کوتاه بزنید.

گلبرگها را به هم متصل کرده و قسمت وسط را هم متصل کنید.

DSC03209

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه