موتیف مربع

DSC08761

اگر بافت این موتیف رو یاد بگیرید اونوقت میتونید هرچیزی که خواستید باهاش ببافید از شال گردن و کت تا رو تختی و کوسن و هرچیزی که دوست داشتید

یک حلقه طلایی 7 تایی بزنید. (یا اینکه 7 تا زنجیره بزنید و سر و ته اون رو به هم متصل کنید تا گرد بشه). سه تا زنجیره بزنید. توی همون دونه , دوتا پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید یک دانه جا بیندازید* در دانه بعد سه تا پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید یک دانه جا بیندازید از قسمت ستاره به بعد را تکرار کنید تا انتهای دانه ها. آخرین دانه را با شلال یا بخیه به دانه اول متصل کنید .

الان بافت شما به این صورت هست

DSC08756یعنی چهار تا گلبرگ و چهار تا فاصله زنجیره ای داره .

رج دوم: سه تا زنجیره بزنید. * دو  زنجیره بزنید. در فاصله زنجیره ای بعدی سه پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید مجدد سه پایه بلند بزنید. قسمت بعد از ستاره را در دو فاصله زنجیره ای بعد تکرار کنید. برای آخرین فاصله ی زنجیره ای دو زنجیره بزنید. سه پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید. دو پایه بلند بزنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به سومین زنجیره از زنجیره هایی که در ابتدای رج زده بودید متصل کنید.

اکنون یک مربع کوچک دارید که شامل هشت گلبرگ و هشت فاصله زنجیره ای است. چهار تا از این فاصله های زنجیره ای ضلع مربع و چهار تای دیگر گوشه های مربع هستند.

رج سوم: سه زنجیره بزنید(این سه زنجیره به جای یک پایه بلند استفاده می شود). در همان فاصله زنجیره ای که کنار زنجیره ای که اکنون زدید قرار دارد دو پایه بلند بزنید. *دو زنجیره بزنید. در فاصله زنجیره ای بعدی که گوشه مربع می شود سه پایه بلند, دو زنجیره و سه پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید. سه پایه بلند بزنید. قسمت بعد از ستاره را دو بار تکرار کنید. سه پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید. سه پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید و آن را با شلال به اولین دانه رج متصل کنید.
رج چهارم: سه زنجیره بزنید. در تمام فاصله ها دو پایه بلند و در قسمت گوشه ها مانند دستور داخل پرانتز ببافید.(همانطور که در تصویر می بینید  سه سوراخ بعد از اخرین دانه ای که بافته اید جلوی روی شما قرار دارد که باید در آن ببافید. شما در اولی نبافید فقط در دومی و سومی هر کدام یک پایه بلند بزنید)ا

DSC08757

در گوشه های مربع (یعنی قسمت سوراخ بزرگی که با زنجیره ایجاد شده)  شش پایه بلند بزنید. انتهای کار را کور کنید.

DSC08755

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه