بارنگ نارنجی:6 دور به زیر با رنگ صورتی 6 دور به زیر (نكته :این بافت گردبافی بدون درز است واگر بخواهید با میل گرد ببافید ولی با احتساب یه درز بافته بشه بایستی نوع بافت ساده یعنی یه رج زیر یه رج رو در نظر بگیرین یعنی 6 رج ساده با نارنجی و6 رج ساده با صورتی )طرز بافت در زیر توضیح داده شده است.

سایز: (2،4،6) 1
مواد لازم:
كلاف نارنجی (6،8،10) 4 عدد
كلاف صورتی (3،4،5)2 عدد
میل گرد سایز 4 میلیمتری و5/4 میلیمتری
قلاب سایز4
مقیاس:
22 دونه با میل مورد نظر سربندازین .28 رج ببافین باید یه مربع 10*10 بشه.

مدلهای بافت
بافت راه راه
بارنگ نارنجی:6 دور به زیر
با رنگ صورتی 6 دور به زیر
(نكته :این بافت گردبافی بدون درز است واگر بخواهید با میل گرد ببافید ولی با احتساب یه درز بافته بشه بایستی نوع بافت  ساده یعنی یه رج زیر یه رج رو در نظر بگیرین یعنی 6 رج ساده با نارنجی و6 رج ساده با صورتی )

بافت جودانه:
رج 1: 1 زیر،1رو تا آخر
رج بعد:دونه زیر به رو و دونه رو به زیر بافته بشه.


طرز بافت:
با میل نازكتر ورنگ نارنجی (248،280،312)216 دونه سربندازین. شروع كنین به گردبافیفقط مواظب باشین كه دونه ها رو دوبار نبافین به همین خاطر روی دونه اول یه علامت بزارین.
دور1-10:به زیر
دور11:2 تا یكی زیر،یه ژوته،تكرار تا آخر
دور12-22:همه زیر
دور23:لبه بافت رو تا بزنید طوری كه دونه های سرانداخته همراستای دونه های این رج قرار بگیره ودونه های رج اول كه سرانداختیم رو یكی یكی به ترتیب با دونه های این رج دوتا دوتا به میل گرفته  ودو تا یكی می كنیم.با اینكار لبه تا خورده شده ولبه كنگره دار شكل می گیرد.

بافت دامن
6 دور دیگه از زیر ببافین.سپس شر ع به بافت راه راه(همانطوركه در بالا گفته شده) می كنین تا بافت از لبه كنگره دار (16،18،20) 14اینچ(هر اینچ 5/2 سانته) بشه.


بافت بدنه
با رنگ نارنجی در این رج دوتایكی از زیر برین تا آخر(تعداد دونه ها(124،140156)108)
حالا برای تقسیم بندی پشت وجلوی بافت اقدام كنین.
(62،70،78)54 تا دونه برای پشت نگهدارین. 1 دونه اضافه كنین و بافت جودونه برای (5/4،4 5/3)3 اینچ انجام بدین درحالیكه با رج پشت كار تموم كردین.


شكل دهی یقه
رج1: 4 تا دونه كوركنین.(13،15،17) 12 دونه بافت جودونه،یه كلاف دیگه بردارین و(29،33،37)23 دونه كور كنین.بقیه دونه هارو تاآخر بافت جودونه كنین.
رج2:  4 تا دونه كوركنین.(13،15،17) 12 دونه بافت جودونه،یه كلاف دیگه بردارین و(29،33،37)23 دونه كور كنین.بقیه دونه هارو تاآخر بافت جودونه كنین.نخ سر شونه اول رو رها كنین وبرین سرشونه بعدی و.(13،15،17) 12تا دونه جودونه ببافین.
هر طرف بند سرشونه رو جداگانه ببافین تا (5،5/4،4)3 اینچ اندازه بند بشه و با رج پشت كار تموم كنین.نخ رو ببرین واندازه 25 سانت درازا ی نخ بزارین.این دونه ها رو توی سنجاق نگهدارین.

پشت كار
مشابه جلو بافته می شود ودونه های سرشونه جلو وعقب رو بروش سه  میل كور كنین.


بافت بالای استین
در حالیكه روی بافت به شماست وبا میل كوچكتر (48،52،58)38 تا دونه بگیرین  وبا لبه چهارمین دونه كور شده تموم كنین(لازم نیست كل حلقه آستین دونه بردارین).
رج بعد: 1 رو،(1 زیر،1 رو در همون دونه قبل)تكرار پرانتز تا آخر(تعداد دونه ها (95،103؛115)75)
به بافت جودونه ادامه بدین تا بافت (5/4،4،5/3) 3 اینچ بشه.همه دونه ها رو كور  كنین.لبه این بافت رو به جلو و پشت حلقه استین بدوزین.

تكمیل كا ری
كشباف یقه:در حالیه روی كار به سمت  شماست با كلاف نارنجی وبا قلاب لبه یقه رو بروش پیكوت قلاب بزنین.برای لبه بالای استین هم همینكارو بكنین.

برای صورت ببر مشابه انچه كه در چارت آمده  با نخ رنگ مشكی و صورتی روی جلوی بدنه بدوزین.

برای بافت پاپیون با نخ رنگ صورتی وبا میل سایز كوچكتر 13 تا دونه سر بندازین وبا بافت جودونه 25/3 اینچ ببافین .سپس همه دونه ها رو كور كنین وبرای بندش یا بامی لگرد بروش I-cord ، 3تا دونه سر بندازین ویه رسته 15 سانتی ببافین ویا همین 3 تا دونه رو ساده با میل 15 سانت ببافین ودور پاپیون شكل بدین وگره بزنین وسفت كنین.این پاپیون رو 3 تا دونه ببافین.دوتاشو پایین خط سرشونه دوطرف وصل كنین.اون یكی رو وسط پشت وصل كنین.


   
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه