پس از دیدن ناخن های مصنوعی 3 بعدی، به این نتیجه رسیدیم که عجیب تر از این مدل ناخن در جهان وجود ندارد اما با دیدن ناخن آکواریومی نظرمان عوض شد.

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 
 
  برترین ها: پس از دیدن ناخن های مصنوعی 3 بعدی، به این نتیجه رسیدیم که عجیب تر از این مدل ناخن در جهان وجود ندارد اما با دیدن ناخن آکواریومی نظرمان عوض شد. این ناخن با قرار گرفتن دو ناخن مصنوعی روی هم و با ایجاد فضایی بین آنها که با آب پر شده، طراحی شده است. این متفاوت ترین مانیکوری است که تا به حال دیده ایم.
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه