طریقه بافت تاپ شیک دخترانه, آموزش قلاب بافی , قلاب بافی و بافتنی ,دانلود قلاب بافی , آموزش ساده قلاب بافی , سایت آموزش قلاب بافی , آموزش قلاب بافی تصویری , آموزش بافتنی قلاب بافی , قلاب بافی ,

آموزش قلاب بافی , قلاب بافی و بافتنی

قلاب بافی (تاپ صورتی رنگی)

وسایل موردنیاز : 2کلاف اسپرت رنگی 100گرمی ،یک کلاف صورتی ساده  ،قلاب شماره 5/2

طریقه  بافت :

14 دانه موتیف بافته بههم وصل کنید یک ردیف 14تایی دیگر بافته و به 14 دانه  اول وصل کنید یعنی 2ردیف 14دانه ای باید بافته شود. درردیف سوم جهت گودی حلقه آستین تکه جلو وپشت 5دانه موتیف بافته و روی 5دانه موتیف وسط وصل کنید 5دانه موتیف دیگربافته وروی 5دانه موتیف پشت درپشت 5دانه اول وصل کنید 2دانه از موتیف ها درسمت راست و2دانه از موتیف ها در سمت چپ 5دانه موتیف ها جهت گودی حلقه آستین باقی می مانند. دوباره یک ردیف 5دانه ای دیگرروی تکه جلو و تکه پشت وصل کنید.جهت بندتاپ یک ردیف 4دانه موتیف بافته و روی اولین موتیف از 5موتیف درسمت راست وصل کنید یک ردیف 4 دانه ای دوباره موتیف بافته وروی آخرین موتیف درسمت چپ وصل کنید وادامه موتیف ها را نیز به تکه پشت درسمت راست و سمت چپ وصل کنید دراین جا بافت بالاتنه مابه پایان می رسد. جهت بافت پایین تنه تاپ یک رج پایه کوتاه دورتادور موتیف ها درپایان انجام دهید. جهت بافت توری به صورت زیر انجام دهید.

نخ را درنقطه وسط تکه جلو وصل کنید یک دانه پایه کوتاه بافته دانه روی قلاب را به اندازه یک سانتی متر بکشید یک دانه زنجیره بافته و دوباره درداخل حلقه دانه کشیده یک پایه کوتاه ببافید این کار را 3بارتکرار کنید 3دانه از پایه کوتاه های رج قبل را ردکرده وروی پایه کوتاه چهارم یک پایه کوتاه ببافید. دوباره دانه روی قلاب را کشیده و یک زنجیره بافته و دوباره برگردید و درحلقه یک پایه کوتاه ببافید و دوباره تکرار کنیدوباپایه کوتاه روی پایه کوتاه جهارم رج قبل وصل کنید این کارراتاآخرتکرار کنید دررج های بعدی هم به همین صورت حلقه راببافید دروسط حلقه رج قبل وصل کنید وبافت را تابلندی دلخواه ادامه دهید.

نکته : شروع هررج را با3حلقه ودروسط با 2حلقه بافت راادامه دهید.

تاپ بسیارزیبا وشیکی است امیدوارم که خانم های عزیز ببافند و مورد استفاده قرار دهید.


طریقه بافت موتیف : 6دانه زنجیره بافته شود دوسرآن را به هم وصل کنید 2زنجیره بافته و داخل حلقه را با12 پایه بلند به فاصله یک زنجیره از هم پرکنید.

رج دوم : 3دانه زنجیره بافته و دروسط یک دانه زنجیره رج قبل با پایه کوتاه وصل کنید. 3دانه زنجیره بافته و باپایه کوتاه درزنجیره وسط پایه بلندی بعدی وصل کنید و این کاررا تاآخرتکرارکنید.

رج سوم : بدون زنجیره دراولین حلقه 5پایه بلند 4زنجیره و5پایه بلند ببافیدوباپایه کوتاه درحلقه بعدی وصل کنید،4زنجیره بافته و درحلقه بعدی باپایه کوتاه وصل کنیدواین کارراتاآخرتکرارکنیدکه موتیف بایدبه صورت مربع بافته شود. تمام موتیف ها را به همین صورت بافته و به هم وصل کنید. 

منبع : banookade.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه