طرح های قلاب بافی- مدل پیچ

crochetCableLg

زنجیره بزنید. تعداد زنجیره ها مضربی از 4 به علاوه 3 می باشد. یعنی مثلا 4 ضربدر 2 میشه 8 به علاوه 3 میشه یازده تا

رج یک: یک پایه کوتاه در دومین زنجیره از قلاب بزنید. در باقی دانه ها هم همینطور

رج دوم: سه زنجیره بزنید( به عنوان یک پایه بلند) * یک دانه جا بیندازید یعنی نبافید, در هرکدام از سه دانه ی بعد یک پایه بلند بزنید. نخ را دور میل بیندازید در همان حالت که بافت و میل رو به شما هستند میل را وارد همان دانه ای بکنید که جا انداخته بودید یعنی قبل از سه پایه بلند.

IMG_20140601_112248576_20140601113726422

سر قلاب که از طرف دیگر کار خارج شد نخ را دور ان بیندازید و از دانه خارج کنید. انقدر نخ را بکشید تا حلقه ای که داخل قلاب هست همسطح پایه بلند ها بشود.ا

IMG_20140601_112409220_20140601113913140

حالا مدل پایه بلند ببافید یعنی نخ را از دو دانه اول و سپس دو دانه ی دوم بیرون بکشید. از * تا انتهای کار را تکرار کنید. در دانه ی اخر یک پایه بلند بزنید

رج سوم: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید
رج 2 و سه را تکرار کنید

co4xtus5

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه