صندل پسرانه قلاب بافی

DSC08691کفی کفش

برای بافت این کفش ۱۴تا زنجیره بزنید.

قلاب را در زنجیره دوازدهم برده و یک بافت پایه بلند بزنید. ۴ بافت پایه بلند دیگر بزنید.

هفت بافت پایه بلند دوتایی بزنید.

در دانه آخر ۷ پایه بلند دوتایی بزنید. و بافت را به همان صورت که بافته اید برگردید یعنی ۷ تا پایه بلند دو تایی و ۵ پایه بلند.

بعد از بافت دانه پنجم در دانه بعد ۵ پایه بلند دوتایی بزنید.دانه آخر را با شلال یا بخیه یا کوک به زنجیره ها متصل کنید.
سه زنجیره بزنید. در تمام  دانه ها پایه بلند دوتایی ببافید تا به دانه ۱۳ یعنی اولین دانه از گروه ۷ تایی  برسید.

بافت را به این صورت ادامه دهید

{یک پایه بلند دوتایی- دو پایه بلند دوتایی در یک بافت- دو پایه بلند دوتایی در یک بافت- ۳ پایه بلند دوتایی در یک بافت- دو پایه بلند دوتایی در یک بافت-دو پایه بلند دوتایی در یک بافت-یک پایه بلند دوتایی.}

دانه ها را با بافت پایه بلند دوتایی ادامه دهید تا به دانه اول از گروه ۵ تایی برسید.

بافت را به این صورت ادامه دهید.

{یک پایه بلند دوتایی- دو پایه بلند دوتایی در یک بافت- ۳ پایه بلند دوتایی در یک بافت-دو پایه بلند دوتایی در یک بافت-یک پایه بلند دوتایی.}

یک زنجیره بزنید. یک ردیف پایه کوتاه بزنید.

 

صندل پسرانه قلاب بافی - تصویر 2

یک ردیف شلال (کور کردن ) ببافید

 یه توضیحی بدم و اون اینکه ببینید سایز نخ چقدر در سایز کفش تغییر ایجاد میکنه. نخی که این صندل رو باهاش بافتم ضخیمه و کفش که توضیحش رو گذاشتم نازک. برای اون کفش ۱۴ تا زنجیره زدم اما برای این کفش هم 14 تا اما سایز این صندل دو برابر اونه

برای قسمت لبه ها جلوی کفش رو باز بگذارید از بغل کفش شروع کنید و یک ردیف کامل تا طرف مقابل آن پایه کوتاه بزنید. اکنون رج را برگردید. یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.ا

بند کفش

 پنج سانت که بافتید در این رج از ابتدای رج 5 دانه ببافید اما دیگر ادامه ندهید بلکه برگردید. این 5 دانه را انقدر ببافید تا به قسمت پایین طرف دیگر کفش برسد. این بند کفش است. برای جا دگمه در این رج یک دانه ببافید. سه دانه زنجیره بزنید. سه دانه را نبافید و جا بیندازید دانه آخر را ببافید. در رج آخر در تمام دانه ها پایه کوتاه بزنید. کور کنید.

برای جفت دیگر کفش اگر با همان تعداد دانه هایی که بافته بودید بخواهید بند را شروع کنید بند کفش درست در همان طرف کفش می افتد. در حالی که در حالت معمول یک بند از چپ و یک بند از راست شروع می شود. برای اینکه درست بافته شود باید برای جفت دوم کفش نخ را در انتهای 5 سانت که لبه های کفش را بافتید کور کنید و از طرف دیگر آن را اضافه کنید.

در نهایت دور تا دور کار را با رنگ دلخواهتان یک رج شلال یا بخیه بزنید.

دکمه را هم متصل کنید.

سوالی بود در خدمتم.ا

DSC08690DSC08689DSC08693

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه