شنل قهوه ای

n4288_il_570xN_163060152

روش بافتش خیلی ساده ست. 

به اندازه ی 50 سانت دانه سر می اندازیم. که همون عرض شال هست

رج اول: همه را از زیر می بافیم.

رج دوم: همه را از رو می بافیم.

 به اندازه ای که یه دور کامل شانه مان را بپوشاند  به همین صورت یک رج زیر یک رج رو می بافیم. بستگی به سایز شما دارد. من در این جا یک متر در نظر می گیرم. رج آخر را کور می کنیم.

اکنون از قسمت طول لباس که یک مترهست  دانه می گیریم. یعنی رج اول: میل را داخل دانه ی اول رج میکنیم. یک حلقه از ان دانه بیرون می کشیم (سر نخ را می توانید به قسمتی از کار گره بزنید که در نرود)   و آن حلقه در میل باقی می ماند. برای رج دوم و تمامی رج های باقی مانده نیز این کار را میکنیم. میل شما باید گرد باشد که بافت برایتان راحت باشد.

حالا برای بافت این قسمت رج اول: دو تا زیر, دو تا رو

رج های بعد هم به همین صورت بافته می شود. اما در رج های بعد دو تا زیر و دو تا رو که می بافید تابع رج قبل است. یعنی اگر رج قبل دو دانه را زیر بافتید ان دو دانه اکنون رو هستند و شما باید آنها را رو ببافید و بلعکس.

5 سانت به همین صورت ببافید.

طرف دیگر را هم به همین صورت ببافید. 

دو سر شال را کمی فشرده کنید و به هم بدوزید.

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه