شلوار بافتنی بچه گانه

شلوار بافتنی بچه گانه آرتاکاوا
آموزش شلوار بافتنی بچه گانه آرتاکاوا...  در خواستی از کاربران و حامیان آرتاکاوا ...این آموزش اختصاصی آرتاکاوا است وهزینه هایی برای این ترجمه پرداخت گردیده.هر گونه کپی برداری به هر نحو پیگرد و به شدت در ستاد ساماندهی شکایت می گردد.
شلوار بافتنی بچه گانه
سایز: 1/3 – 6/9 – 12/18 ماه - (2- 3/4 ) سال
اندازه به سانتی متر: 56/62 – 68/74 – 80/86 (92 – 98/104 )

وسایل لازم:
کاموای ظریف100 – 150 -150 (150-150)گرم به رنگ زرد کمرنگ

میل سایز 3 میلی متری
میل سایز 2 و نیم میلی متری برای حاشیه کشباف

50 – 60 سانتی متر کش برای کمر

بافت: تمام رجها زیر

شلوار:
به صورت رفت و برگشت روی میل تمام رجها زیر بافته میشود .در دو تکه از پایین به بالا بافته میشود.  

پای راست :
با میل 2 و نیم میلی متری 62 – 6 – 70 (78-82) دانه سر بندازید .به صورت کشباف 2 تا زیر 2 تا رو ببافید و در هر شمت یک دانه حاشیه بگزارید .وقتی به اندازه ی 5 – 5 – 5 (6- 6 ) سانتی متر رسید یک نشانگر بگذارید و ازین به بعد ازین قسمت کار را اندازه بزنید.

وقتی به اندازه ی 5-5-5 (6-6 ) سانتی تر از مارکر رسیدید میل را با سایز بزرگتر عوض کنید و تمام رجها را زیر ببافید .همزمان در رج اول با فواصل مساوی 16-16 -26 (18-18 ) دانه کم کنید = 46-50-54 (60-64 ) دانه. وقتی به اندازه ی 8 سانتی متر بافتید یک دانه در هر سمت اضافه کنید .

دانه اضافه کردن را هر 1 و نیم – 1 و نیم – 2 (2 و نیم – 3 ) سانتی متر و به اندازه ی 7-8-8 (8-9) بار تکرار کنید  = 60-66-70( 76-82) دانه . وقتی به اندازه ی 18 – 21 – 24 (29-34) سانتی متر از نشانگر بافتید در ابتدای دو رج بعدی 2-2-2 (3-3) دانه کور کنید = 56-62-66 (70-76) دانه .

در ادامه 1 دانه از ابتدای هر رجی که سمت راست (روی کار) میبافید کم کنید (= در جهت وسط و جلو ) _کم کردن را 0-1-3 (5-7) بار دیگر یک رج در میان ادامه دهید = 55-60-62(64-68) دانه .

بافت را با تمام دانه ها زیر ادامه دهید تا وقتی به اندازه ی 36-42-46 (52-58) سانتی متر از نشانگر برسد _ حالا به این ترتیب از وسط پشت کار بالا بیایید (یعنی پشت کار رجهای بیشتری نسبت به جلوی کار بافته میشوند ) _ از ابتدای رج سمت چپ(پشت کار شروع کنید : 11-12-12 (12-13) دانه زیر ببافید و کار را برگردانید دانه اول را بدون بافتن روی میل راست بندازید نخ را محکم بکشید و از عقب زیر ببافید .

33 – 36 -37 (37-40 ) دانه زیر ببافید .کار را برگردانید .دانه اول را روی میل رایت بندازید .نخ را محکم کنید و از عقب زیر ببافید .44-48-50(54-54) دانه زیر ببافید .کار را برگردانید .دانه اول را روی میل راست انداخته و نخ ر ا محکم کنید و از عقب زیر ببافید .2 رج دیگر روی تمام دانهها زیر ببافید .

برای 2 سانتی متر تمام دانه ها رایک رج زیر و یک رج رو ببافید (برای سجاف) وبعد کور کنید .

پای چپ:
مثل پای راست دانه سر بندازید و ببافید ولی به صورت برعکس.

پایان :
درز داخل شلوار را از داخل یک دانه ای که حاشیه گذاشته بودید بدوزید _نکته : 5-5-5- (6-6 ) سانتی متر پایینی شلوار که روی کار برمیگردد را با درز رو به بیرون بدوزید تا وقتی تا میشود درزش مشخص نباشد .

شلوار رو ازقسمت وسط پشت تا وسط جلو بدوزید _به صورت لب به لب روی حلقهجلویی بیرونی ترین دانه بدوزید .

برای کمر شلوار دو بار لبه بالایی را تا کنید و بدوزید و یک سوراخ کوچک برای وارد کردن کش بگذارید .5-5-5 (6-6) سانتی متر پایین شلوار را به بالا تا بزنید.کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه