متاسفانه چون خودم سرم شلوغه و نمیتونم اموزشش رو بذارم براتون چند تا تصویر گذاشته م که امیدوارم کمکتون کنه.

توی تصویر زیر به این صورت هست که فاصله های بین سوراخ ها به این صورت اضافه شده

اول دو تا دونه بوده. رج بعد توی هر کدوم دو تا پایه زده شده 4 تا

رج بعد یکی در میون اضافه کرده شده 6 تا

رج بعد دو تا در میون شده هشت تا

رج بعد سه تا در میون. الی اخر

شش ضلعی ها - تصویر 1

تصویر زیر مدل فشرده ی همان شش ضلعی بالا هست

شش ضلعی ها - تصویر 2

دستور بافت مدل زیر رو اگر بخوام بذارم باید یه مدت صبر کنید.

شش ضلعی ها - تصویر 3

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه