مناسب برای 3 تا 12 سال سایز : 3/5 - 6/8 – 9/12 سال

مناسب برای 3 تا 12 سال

سایز : 3/5  - 6/8 – 9/12  سال

دور سر : 47/49 – 50 /52 – 53 / 55 سانتی متر

وسایل لازم :
کاموای رنگ دلخواه (خورشیدی در عکس)  50گرم برای تمام سایزها

میل بافتنی ساده (راست ) سایز دو و نیم میلی متری یا هر سایزی که این مقیاس را بدست دهد : 26 دانه در 35 رج به اندازه ی 10 در 10 سانتی متر

قلاب سایز 2 و نیم میلی متری

اختصارات :
ز. = زنجیره
پ.ن.د = پایه نیم دوبل
بافت ساده = بافت تمام رجها به صورت زیر

نحوه ی دانه زیاد کردن :
در تمام رجها در اول و آخر رج یک دانه با انداختن نخ دور میل  اضافه کنید (=18 – 22 – 26 دانه ) . در رج بعد دانه هایی که با حلقه کردن نخ دور میل زیاد کرده اید را به صورت زیر ببافید ولی از حلقه پشتی دانه نه حلقه جلو .این کار باعث میشود سوراخ ایجاد نشود. دانه های زیاد شده را زیر ببافید.

نحوه دانه کم کردن :
در هر دو طرف یک رج با بافتن دو دانه با هم دانه کم کنید (= 18 – 22 – 26 دانه )

روش بافت هد باند :
به صورت جلو و لعقب روی میل بافته میشود و بهم دوخته میشود تا درز پشت ایجاد شود.

با میل سایز 2 و نیم میلی متری 22 – 26 – 30 دانه سر بندازید.به این صورت ببافید (روی کار ) : 2 دانه زیر /* 2 تا زیر 2 تا رو * / تا آخر به صورت دو تا زیر دو تا رو ببافید تا زمانی که 4 دانه ته رج مانده باشد /بعد 2 تا زیر /  2 تا زیر ببافید .وقتی بافت 4 – 5 – 6 سانتی متر شد در هر سمت رچ یک دانه اضافه کنید (به همان روشی که در بالا توضیح داده شد). 

دانه اضافه کردن را در هر 10 رج یکبار انجام دهید و کلا 6 بار تکرار کنید = 34 – 38 – 42دانه .حالا 8 دانه در هر سمت دارید که زیر بافته شده .وقتی بافت 24 – 26 – 28 سانتی متر شد در هر سمت یک دانه کم کنید (به همان روشی که بالا توضیح داده شد) .

هر 10 رج یکبار دانه کم کنید و اینکار را 6 بار تکرار کنید = 22 – 26 – 30 دانه . به بافتادامه دهید تا زمانی که 42 – 45 – 48 سانتی متر شود . کور کنید . هر دانه ی زیر را زیر و دانه ی رو را رو کور کنید .

گل قلاب بافی روی کلاه :
با قلاب سایز 2 و نیم میلیمتری 5 ز. بزنید و به زنجیره اول وصل کنید تا  حلقه ایجاد شود .

رج 1 : دو ز. (که برابر است با یک پ.ن.د ) / 1 پ.ن.د روی حلقه / * 5 ز. / 2 پ.ن.د روی حلقه */ 6 بار از * تا * تکرار کنید  و با 5 ز. تمام کنید و به ابتدای رج وصل کنید = 7 حلقه زنجیره ای با دو پ.ن. د بین هر کدام .

رج 2 : * 9 پ.ن.د روی هر حلقه زنجیره ای / 1 پایه دوبل بین دو پ.ن. د قبل از حلقهزنجیره ای بعدی * / روی هر حلقه زنجیره ای از * تا * تکرار کنید .

کاموا را ببرید و محکم کنید . 3 گل مثل این ببافید .

پایان :
درز هدبند را بهم بدوزید و گلها را در قسمت جلو روی آن بدوزید .

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
الهام شنبه 27 اردیبهشت 1393 ساعت '13:10
مر30 ممنون

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه