ست دخترانه سبز

۱۰۰ دانه سر بیندازید.

رج ۱-۸ : همه را رو ببافید. یعنی وقتی یک رج را زیر بافتید رج بعد رو می شود اما باز هم شما رو ببافید.

از این رج به بعد یک رج زیر یک رج رو ببافید. ۵ سانت ببافید.

از این رج به بعد می خواهیم طرح گل را شروع کنیم.

گل:

تعداد دانه های گل در بزرگترین ردیف ۹ دانه است. می خواهیم بین هر گل هم ۵ دانه فاصله باشد پس به این صورت می بافیم. این رج باید رجی باشد که زیر بافته می شود. فاصله لبه لباس تا اولین گل ۳ دانه و آخرین گل تا لبه ۴ دانه است. که در کل می شود ۱۰۰ دانه.

رج ۱: با رنگ سبز ۷ دانه ببافید. *با رنگ نارنجی یک دانه . ۱۳ دانه سبز یک دانه نارنجی. تا انتها از ستاره تا آخر تکرار کنیدکه در نهایت ۸ دانه سبز بافته می شود.

رج ۲: ۷ دانه سبز *۳ دانه نارنجی ۱۱ دانه سبز ۳ دانه نارنجی از ستاره تا آخر تکرار کنید. تعداد دانه های سبز و نارنجی برحسب نقشه که چقدر نارنجی وجود دارد کم و زیاد می شود.

رج ۳:  ۶دانه سبز *۳ دانه نارنجی ۱۱ دانه سبز ۳ دانه نارنجی از ستاره تا آخر تکرار کنید.

رج ۴: ۵دانه سبز ۷ دانه نارنجی ۷ دانه سبز تا انتها که ۴ دانه سبز می شود.

رج ۵: ۳ دانه سبز*۹دانه نارنجی ۵ دانه سبز تا انتها به همین صورت از ستاره تکرار کنید ۴ دانه سبز.

رج ۶: ۵دانه سبز ۷ دانه نارنجی ۷ دانه سبز تا انتها که ۴ دانه سبز می شود.

رج ۷: ۶دانه سبز *۳ دانه نارنجی ۱۱ دانه سبز ۳ دانه نارنجی از ستاره تا آخر تکرار کنید.

رج ۸: ۷دانه سبز *۳ دانه نارنجی ۱۱ دانه سبز ۳ دانه نارنجی از ستاره تا آخر تکرار کنید. 

 رج ۹: با رنگ سبز ۸ دانه ببافید. *با رنگ نارنجی یک دانه . ۱۳ دانه سبز یک دانه نارنجی. تا انتها از ستاره تا آخر تکرار کنیدکه در نهایت ۷ دانه سبز بافته می شود.

site

ز اینجا به بعد با رنگ سبز بافته می شود.

یک رج زیر یک رج رو را ادامه بدهید. ۵ سانت که بافتید.

در این رج هر ۱۰ دانه که بافتید یک دانه کم کنید. یعنی دانه  ۱۰ و ۱۱ را باهم ببافید.

۳ رج یک رج زیر یک رج رو ببافید.

رج بعد مجدد هر ۱۰ دانه که بافتید یکی کم کنید.

مجدد یک رج زیر یک رج رو ببافید تا لباس به سایزی که مناسب است برسد. من در اینجا ۳۰ سانت در نظر گرفتم. اکنون می توانید یقه را ببافید. مانند شروع کار که تمام رج ها را رو می بافتید اکنون هم برای ۸ رج همین کار را تکرار کنید.

رج آخر را کور کنید.

برای بند لباس با قلاب ۵ دانه از جایی که مناسب است انتخاب کنید (اگر در این قسمت مشکلی داشتید سوال کنید با تصویر برایتان نشان می دهم)

تمام رج ها را رو ببافید تا بند به اندازه دلخواه برسد. به انتهای کار آن را متصل کنید.

برای بند دیگر لباس هم همین طور.


 

کفش بچه گانه قلاب بافی
کفش بچه گانه قلاب بافی

پاپوش: قلاب بافی

رج اول:

۱۴زنجیره بزنید. در دانه چهارم از قلاب پایه بلند ببافید. ۴ دانه دیگر پایه بلند ببافید. ۵ دانه پایه بلند دوتایی ببافید. در دانه آخر ۵ پایه بلند دوتایی و بین هر کدام یک زنجیره بزنید. یعنی یک پایه بلند دوتایی یک زنجیره بعد از پایه بلند دوتایی پنجم زنجیره نزنید.

از طرف دیگر زنجیره ها به همین صورت برگردید. یعنی ۵ پایه بلند دوتایی و ۵ پایه بلند. در فاصله ایجاد شده در زنجیره ها ۳ پایه بلند بزنید.

رج دوم:

۳ زنجیره بزنید. و بافت را مانند رج قبل ببافید. به قسمت ۵ تایی که رسیدید در دانه اول یک پایه بلند دوتایی در دانه دوم دو عدد در دانه سوم ۳ عدد در دانه چهارم دو عدد و در دانه پنجم یک پایه بلند دوتایی ببافید. به قسمت پایه بلند های سه تایی که رسیدید در دانه اول یک پایه بلند در دانه دوم ۳عدد در پایه سوم ۱عدد پایه بلند بزنید.

رج سوم:

یک رج همه دانه ها را پایه بلند  ببافید.

رج چهارم:

پایه بلند ببافید. به جایی که دو رج قبل پایه بلند های دو تایی را بافتید که رسیدیدی یکی در میان ببافید. برای این که جلوی کار تنگ تر بشود. ( در تصویر با فلش مشخص شده است)

رج بعد را هم به همین صورت ببافید. دانه آخر را کور کنید.


تل سر:

به اندازه دور سر کودک که در اینجا ۷۰ دانه است. زنجیره بزنید. سر و ته زنجیره ها را به هم متصل کنید. ۶  رج همه را پایه کوتاه ببافید و کور کنید. 

تل سر
تل سر
نظرات بییندگان :
سامره سه شنبه 18 آذر 1393 ساعت '21:16
خیلی عالی بوود ممنون..کاش ذکر میکردید برای چند ماه مناسبه..

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه