این ساق پوش رو من با ۴۰ دانه بافتم بافتش رو میتونین هر بافتی که دوست دارین ببافین من اینجا بافت جودانه استفاده کردم که بافتش یه این ترتیب هست :

این ساق پوش رو من با ۴۰ دانه بافتم
بافتش رو میتونین هر بافتی که دوست دارین ببافین من اینجا بافت جودانه استفاده کردم که بافتش یه این ترتیب هست :
رج اول :
۱ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ...+ ۱ دانه از زیر + ۱ دانه از رو  .
رج دوم :
وقتی بافت را بر میگردونیم طبق بافت باید اولین دانه ما از زیر بافته شود و دومی از رو اما ما میخاهیم بافت جودانه تکی داشته باشیم پس این کار را انجام میدهیم :
۱ دانه از رو + ۱ دانه از زیر . . . تا آخر رج .
در تمام طول بافت این کار را انجام میدهیم .
این بافت جودانه تکی بود اما میتونیم این تعویض دانه ها رو دو رج یک بار انجام بدهیم یعنی رج اول و دوم همون بافت کشبافت و رج سوم جای دانه ها عوض میشود .
میتونیم به جای یک دانه از دو دانه استفاده کنیم یعنی دو دانه از زیر + دو دانه از رو تا آخر بعد رج بعد جای بافت رو عوض کنیم یا دو رج یکبار جای بافت عوض بشه .
امیدوارم توضیحات کافی باشه اما اگر سوالی بود در خدمتم .
به هر اندازه ای که دوست دارین حتی میتونین جوری ببافین که کلا ساق پا باشه

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه