روبافتن دانه ای که زیر است

در تصویر زیر دانه های داخل میل سمت راست دانه های بافته شده است و دانه های سمت چپ دانه هایی است که می خواهیم ببافیم. همانطور که می بینید اولین دانه ای که داخل میل سمت چپ است باید زیر بافته شود. اما ما می خواهیم این دانه را رو ببافیم. پس نخ را روی میل سمت چپ می آوریم

DSC01894

میل سمت راست را از زیر دانه پشتی وارد بافت می کنیم.

DSC01895

نخ را می گیریم

DSC01896

و از همانجایی که میل را وارد کرده بودیم بیرون می کشیم.

DSC01898

 یک دانه بافته شد. برای دانه بعد هم به همین صورت تکرار می کنیم

اگر یک رج دانه ها را رو ببافیم در رج بعد باید آنها را زیر ببافیم. اما اگر به روش بالا آنها را مجددا رو ببافیم مانند قسمت پایین تصویر زیر می شود.

DSC03214

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه