دوبار بافتن در یک دانه بافتنی- اضافه کردن

در نظر بگیرید که بافت شما مانند تصویر زیر هست. یعنی باید دانه را از زیر ببافید

DSC09310

دانه تان را از زیر ببافید اما از داخل میل بیرون نیاورید

DSC09312

نخ را جلوی میل بیاورید

DSC09314

میل را وارد قسمت جلویی دانه ببرید

DSC09315

دور میل بپیچید و از اون بیرون بکشید

DSC09316

حالا دانه را از میل سمت چپ بیرون بکشید

دانه ی سمت چپ را نگاه کنید که در یک دانه دو بار بافته شده است

DSC09317

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه