شما مي توانيد يك جفت دستكش پشمي را به صورت يك دزد دريايي، يك مترسك، يكسرباز، يك دلقك عجيب و غريب و يك مرد خندان درآوريد. سرانگشتان دستكش عروسكي خودتان را به شكل حيوان يا اشباح درست كنيد.

شما مي توانيد يك جفت دستكش پشمي را به صورت يك دزد دريايي، يك مترسك، يكسرباز، يك دلقك عجيب و غريب و يك مرد خندان درآوريد. سرانگشتان دستكش عروسكي خودتان را به شكل حيوان يا اشباح درست كنيد.

مي توانيد براي خودتان تهيه كنيد و يا به دوستان تان هديه دهيد. كوچولوها عاشق به دست كردن اين جور دستكش ها مي شوند.

وسايل مورد نياز:

يك جفت دستكش راحت بافته شده پشمي به رنگ هاي روشن، كاموا، منجوق، چند تا دگمه، روبان، قيچي، نخ و سوزن، تكه هاي پارچه فوتر با رنگ هاي شاد، چسب پارچه و دستمال كاغذي طرح صورت هايي را كه دوست داريد از پارچه به رنگ هاي مختلف ببريد وبههم بچسبانيد.

به ياد داشته باشيد كه زماني كه گردي سر و يا كلاه را از پارچه مي بريد، بايستي از هر كدام دوتا درنظر بگيريد، يكي را براي پشت و ديگري را براي روي نوك انگشتان دستكش.


۱ـ براي انگشت كوچك دستكش صورت دزد دريايي را از پارچه فوتر صورتي گرد ببريد، دماغقرمزرنگ، ريش قهوه اي، چشمان مشكي، چشم بند مشكي، صورت را تكميل كنيد وروي دستكش بچسبانيد.

۲ـ از پارچه فوتر سياه ۲تا كلاه ببريد يكي را به روي انگشت و ديگري را به پشت سرانگشت دستكش بچسبانيد تا قسمت بالاي صورت را بپوشاند. روي كلاه را تزئين كنيد و با پارچه دستمال گردن برايش گره بزنيد.

۳ـ براي انگشت بعدي صورت يك مترسك درست كنيد. از فوتر سياه چشم ودماغ واز پارچه فوتر صورتي دهان و از پارچه قهوه اي دوتاكلاه ببريد. اول از كامواي زرد برايش مو و سپس كلاه را بچسبانيد.

۴ـ انگشت وسطي صورت سرباز با صورت صورتي، سبيل مشكي، دماغ قرمز وكلاه سياه با بند زنجير طلايي، ۴تامهره ريز طلايي را روي لباسش بدوزيد كار تمام است.

۵ـ براي انگشت چهارم يك دلقك با چشم هاي سياه + شكل، دماغ صورتي، دهان قرمز،كلاه صورتي روشن ويك شاخه گل. با روبان چين دار برايش يقه بدوزيد وچند تا دگمه زير آن.

۶ـ انگشت شصت، صورت مرد خنده رو با پيراهن سفيد است. صورت را از رنگ صورتي انتخاب كنيد و چشمان ريز سياه و لب خندان و موهاي فرفري.

توجه كنيد به نكات مفيد:

براي اين كه چسب انگشتان دستكش با چسب به هم نچسبد بايستي قبل از شروع به چسب زدن درهرانگشت دستمال كاغذي پركنيد وسپس تكه هاي مختلف شكلك ها را به هم بچسبانيد.

موقع دوختن دگمه ها يا ديگر تزئينات كله ها مواظب باشيد كه انگشتان دستكش را به هم ندوزيد.

چشم و دماغ و دهان عروسك ها را از قبل به صورت بچسبانيد و بعد كله را به سر انگشتان دستكش وصل كنيد. 

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه