دستبند گلدار

DSC01507 

4 زنجیره بزنید. زنجیره چهارم را به زنجیره اول با یک بافت شلال متصل کنید.

در حلقه تشکیل شده ۱۲ بافت پایه کوتاه بزنید.

دستبند گلدار - تصویر 2 

در دانه دوازدهم ۴ زنجیره بزنید و آن را در خانه سوم با بافت شلال متصل کنید. مجددا اینکار را تکرار کنید. در نهایت بر روی بافتتان ۴ بند مساوی خواهید داشت.

دستبند گلدار - تصویر 3

در بند اول یک پایه کوتاه٫ یک پایه ساده٫ یک پایه بلند٫یک پایه ساده٫ یک پایه کوتاه بزنید. برای ۳ حلقه دیگر نیز اینکار را تکرار کنید.

وقتی بافت تمام شد گل را برگردانید و زنجیره اخر را به یکی از دانه های پشت گل با بافت شلال متصل کنید. از مرکز گلبرگ زنجیره را شروع کنید و ۴ زنجیره بزنید ان را با بافت شلال به مرکز گلبرگ بعدی متصل کنید در نهایت ۴ حلقه خواهید داشت.

مانند گلبرگ های بالایی داخل هر حلقه را بافت می زنیم. به این ترتیب: یک پایه کوتاه٫ دو پایه ساده٫ دو پایه بلند٫ دو پایه ساده٫ یک پایه کوتاه بزنید.

برای ۳ حلقه بعدی نیز اینکار را تکرار کنید. در نهایت زنجیره را کور کنید.

۳ گل ببافید. گل چهارم و پنجم را که می خواهید ببافید باید هنگام بافت آن را به گلهای قبل متصل کنید. به این صورت که زمانی که دو پایه بلند در گلبرگ های سری دوم می زنید پایه بلند دوم را که می خواهید بزنید قلاب را داخل گل اول کرده نخ را دور قلاب بچرخانید و بیرون بکشید.

دستبند گلدار - تصویر 4

 

* بافت شلال= قلاب را داخل زنجیره بعدی که می کنیم و دور نخ می کشیم وقتی بیرون میاوریم مستقیما از هر دو زنجیره بیرون می کشیم

* بافت ساده= نخ را که دور قلاب می پیچیم و داخل زنجیره بعدی می کنیم. نخ را دور قلاب می پیچیم و بیرون می کشیم. نخ را دور قلاب می پیچیم و از هر ۳ زنجیره باهم بیرون می کشیم.

دستبند گلدار - تصویر 5 

امیدوارم خوشتان بیاید

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه