حلقه آویز توپی

t67_DSC_0005

این حلقه در از تعداد زیادی توپ ساخته شده است.

روش بافت توپ

یک حلقه طلایی ۶ تایی می سازیم. از ابتدای بافت را با یک سنجاق مشخص می کنیم تا شروع بافت را گم نکنیم. تصویر سمت چپ

 در هر زنجیره ۲ تا می بافیم (اکنون ۱۲ زنجیره داریم)

  دو تا می بافیم در زنجیره سوم دو تا در یکی می بافیم این کار را تا پایان رج تکرار می کنیم ( ۱۸ زنجیره داریم)

 سه تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم یعنی در زنجیره چهارم تا پایان رج تکرار می کنیم ( ۲۴ زنجیره داریم)

{اگر میخواهید توپ شما بزرگتر شود این کار را ادامه دهید. یعنی رج بعد ۴ تا می بافیم و دو تا در یکی می بافیم. رج بعد ۵ تا می بافیم و دو تا در یکی می بافیم.}

اکنون پایه کوتاه رج ها را می بافیم تا اینکه یک نیم دایره تشکیل شود.

اکنون که توپ به وسط آن رسیده است به روش بالا شروع به کم کردن بافت می کنیم یعنی۳ تا می بافیم یکی جا می اندازیم تا اخر رج

 دو تا می بافیم یکی جا می اندازیم تا اخر رج

اکنون که دهانه سر تنگ شده است داخل آن را پر می کنیم. می توانید از پنبه استفاده کنید

2a

یکی در میون می بافیم تا جایی که دهانه دایره بسته شود.

این توپ بسته به اندازه نخ شما کوچک و بزرگ می شود.

می توانید رجی که ۳ تا می بافیم ۲ تا زنجیره در یک دانه می بافیم را حذف کنید این طوری توپ شما کوچک تر می شود. توپ ها را با نخ و سوزن به حلقه متصل کنید..

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه