جوجه اردک زشت

DSC02200

بدن

یک حلقه طلایی بسازید با ۶ زنجیره

رج اول : در هر کدام از پایه ها ۲ پایه کوتاه بزنید (اکنون ۱۲ بافت دارید)

رج دوم: یک پایه کوتاه بزنید -در خانه دوم ۲ پایه کوتاه بزنید. این کار را برای ۱۲ دانه تکرار کنید. (۱۸ دانه)

رج سوم: به این ترتیب ببافید یک پایه کوتاه- یک پایه کوتاه- دوپایه کوتاه در یک پایه (۲۴ دانه)

DSC02188

رج ۴ تا ۱۰: در همه خانه ها یک پایه کوتاه بزنید

DSC02189

رج ۱۱: یک پایه کوتاه- یک پایه کوتاه- یک خانه جا بیندازید. یعنی هر دو تا دانه ای که بافتید یکی کم کنید.

رج ۱۲: یک پایه کوتاه- یک خانه جا بیندازید. یعنی یکی در میان

داخل بدن را پر کنید

بافت یکی در میان را انقدر تکرار کنید تا بدن بسته شود.

DSC02190

نوک

۶ زنجیره بزنید. همان را با پایه کوتاه برگردید و کور کنید.

با سوزن نوک را به بدن بدوزید

  DSC02191

پاها

۶ زنجیره بزنید در دانه آخر ۴ دانه ببافید و نخ را کور کنید. نخ اضافه آمده را از بین ۵ زنجیره باقی مانده بگذرانید تا پاها کمی کلفت شوند. آنها را با نخ و سوزن به بدن متصل کنید.

 

DSC02197امیدوارم از داشتن این جوجه کوچولو لذت ببرید

DSC02198

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه