آموزش تاپ یقه هفت .. در خواستی از کاربران عزیز آرتاکاوا ...

آموزش تاپ یقه هفت .. در خواستی از کاربران عزیز آرتاکاوا ...

جلو: ۹۳ دانه سر می اندازیم.

رج اول و تمام رجهای فرد: کشباف * یکی از زیر-سه تا از رو* تا آخر رج می بافیم.

رج دوم و تمام رجهای زوج: همانطور که دانه ها دیده میشوند*سه تا از زیر-یمی از رو*

تا ۲۱ سانتیمتر این کشباف رو می بافیم و بعد از ۲۱ سانتیمتر،

رج اول: اول ۱۲ دانه از زیر می بافیم -۶۹دانه  بعدی را سر جای خود به همانصورتی که هست می بافیم(سه تا از رو یکی از زیر) بعد ۱۲ دانه آخر رو هم از زیر می بافیم

رج دوم: بعد همانطور که دانه ها دیده می شوند ۱۲ دانه از رو و...... ۱۲ دانه از رو

رج سوم: ۱۳ دانه از زیر-۶۷ دانه را همانطور که دیده میشوند می بافیم-۱۳ دانه از زیر

رج چهارم: و تمام رجهای زوج همانطور که دانه ها دیده میشوند

رج پنجم: ۱۴ دانه از زیر- ۶۵ دانه را همانطور که دیده میشوند-۱۴ دانه از زیر

رج ششم: همانطور که دانه ها دیده میشوند

رج هفتم که باید این لوزیهای کوچک رو بیندازیم: ۲ تا از زیر می بافیم یک ژته-دو تا رو بصورت کششی می بافیم-بعد ۷ تا از زیر می بافیم و یک ژته و دو تا رو بصورت کششی می بافیم....اون سمت تاپ رو هم قرینه سمت راست مدل می اندازیم.

رج هشتم: همانطور که دانه ها دیده میشوند ژته ها رو هم از رو می بافیم

رج نهم:یکی از زیر یک ژته-یک دانه ی کششی-یک ژته-یک دانه ی کششی-۶ تا از زیر می بافیم و دوباره یک ژته-یک کششی-یک ژته یک کششی و...

رج دهم: همنطور که دانه ها دیده میشوند

رج یازدهم:دو تا از زیر-یک ژته-یک کششی -۷تا از زیر- یک ژته و یک کششی

تا ۶ رج همانطور که دانه ها دیده میشن بافته میشن

رج :نوزدهم:۷ تا از زیر -یک ژته-یک دانه ی کششی-۶ تا از زیر-یک ژته-یک کششی....(این لوزیها باید وسط لوزیهای پایین قرار گرفته باشند)

وقتی کشباف بهم رسید و تمام شد باید یقه ۷ را بیندازیم دانه ها رو به دو قسمت ۴۶

از وسط به سمت راست ۴ تا کور می کنیم و این مدل رو هم ادامه میدهیم.

دانه کششی: ۱ دانه را بدون اینکه ببافید از زیر بلند کنید ادانه از زیر ببافید سپس دانه ی بلند شده را روی آن بکشید.

ژته: کاموا رو بدون بافت رو میل بیندازید.
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
مریم سادات جمعه 4 اردیبهشت 1394 ساعت '14:4
سلام ممنون بابت اموزش گام ب گامتون؛ اما میشه بگین سایز بندی این لباس چطوریه؟
93 دانه سر انداختین برا چ سایزی مناسبه؟
مریم سادات جمعه 4 اردیبهشت 1394 ساعت '14:4
سلام ممنون بابت اموزش گام ب گامتون؛ اما میشه بگین سایز بندی این لباس چطوریه؟
93 دانه سر انداختین برا چ سایزی مناسبه؟

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه