آموزش باقت بیکینی لوزی ... در خواستی از کاربران و حامیان آرتاکاوا ...این آموزش اختصاصی آرتاکاوا است وهزینه هایی برای این ترجمه پرداخت گردیده.خواهشمند است حامیان این پرتال مبلغی را باعضویت در سایت و در قسمت افزایش اعتبار وارد کنند.

آموزش باقت بیکینی لوزی ... در خواستی از کاربران و حامیان آرتاکاوا ...این آموزش اختصاصی آرتاکاوا است وهزینه هایی برای این ترجمه پرداخت گردیده.خواهشمند است حامیان این پرتال مبلغی را باعضویت در سایت و در قسمت افزایش اعتبار وارد کنند. 

سایز:کوچک / متوسط / بزرگ

وسایل لازم:
کاموای صد گرمی قهوه ای یا سورمه ای یک بسته
قلاب سایز 3 و 4
یک بسته مهره چوبی قهوه ای سوراخ دار

مقیاس: 22 پایه تریپل یا سه تایی برای 12 رج با قلاب شماره 3 برابر است با : 10 در 10 سانتی متر


به خاطر اینکه تکنیک بافت با قلاب در افراد مختلف متفاوت است ممکن است مقیاس در بافت شما متفاوت باشد و لازم شود با تغییر سایز قلاب به اندازه دلخواه برسید.

نکات بافت: 
بعد ا زاتمام هر رج کا را با زدن سه زنجیره به سمت دیگر برگردانید.

روش اضافه کردن :
2 پایه سه تایی را با زدن سه پایه سه تایی روی یک پایه سه تایی زیاد کنید.

بالای بیکینی:
هر کاپ را به صورت جداگانه از پایین به سمت بالا ببافید.کاپها بوسیله ی بافتن لبه های پایینی به هم متصل میشوند.

کاپ:
با قلاب سایز 3 و کاموا 48/57/ 66 ز. بزنید(با حساب کردن سه ز. انتها برای برگرداندن کار)

رج اول: 
روی پنجمین ز. از سمت قلاب یک پ.ت بزنید/ *یک ز. جا بندازید / روی دو ز. بعدی هرکدام یک پ.ت ببافید */از * تا * تکرار کنید و با یک پ. ت روی زنجی��ه آخر رج را تمام کنید= 31 _ 37 _ 43 پ.ت ( پایه سه تایی اول همان سه زنجیره است) .یک تکه کاموا به عنوان نشانگر روی پ . ت . وسط وارد کنید و با پیشرفت کار نشانگر را در محلش حفط کنید.

رجهای باقیمانده: 
برای 4 -4 – 5 رج بعد  روی هر پایه سه تایی یک پایه سه تایی ببافید ./-همزمان 2 پ. ت در وسط کار اضافه کنید ( توضیحات بالا را ببینید) = 39 – 45 – 53 پ.ت

حالا از وسط کار شروع به کم کردن کنید: در رج اول  یک پ. ت در وسط کار جا بندازید / در رجهای بعدی 2 پ.ت وسط کار جا بندازید.کم کردن را ادامه دهید تا زمانی که 4 پ.ت در رج مانده باشد و بافت به اندازه ی 18 – 21 – 25 سانتی متر رسیده باشد.

بند نوار دور سینه را به این ترتیب با همان 4 پایه باقیمانده ببافید که روی هر پ.ت یک پ.ت بزنید.تا وقتی که نوار به اندازه 40 سانت برسد.کاموا را ببرید .

یک کاپ دیگر ببافید.

وصل کردن دو کاپ :
یک پ.ت روی هر پ.ت در لبه ی پایین کاپ بزنید و سپس یک پ.ت روی هر پوت در لبه پایینی کاپ بعدی بزنید= 62 – 74 – 86 پایه تریپل.2 رج را به این صورت ببافید که روی هر پ.ت یک پ.ت بزنید.در رج آخر این تعداد پ. ت را بدست بیاورید: 61_74 _85 پ.ت . اینکار را با جا انداختن پایه تریپل انجام دهید.

قلاب را با سایز 4 عوض کنید و به این ترتیب ادامه دهید:

برای سایز کوچک :
5 ز. / جا انداختن 2 پ.ت / 1 پ. ت روی پایه بعدی / * 2 ز. / جا انداختن 2 پ.ت / 1 پ.ت روی پایه بعدی * / از * تا * تا آخررج تکرار کنید= 20 حلقه زنجیره ای . کا را ربرگردونید / تا حلقه زنجیره ای اول به صورت اسلیپ استیچ ببافید ./ 5 تا ز. / 1 پ.ت روی حلقه بعدی / * 2 ز. / 1 پ.ت ر.ی حلقه بعد * / تکرار از * تا *  تا آخر رج  = 19 حلقه زنجیره ای

برای سایز متوسط : 
5 ز. / جا انداختن 2 پ.ت / 1 پ. ت روی پایه بعدی/ * 3 ز. / جا انداختن 3 پ.ت  / 1 پ.ت روی بعدی /2 ز. / جا انداختن 2 پ.ت / 1 پ.ت روی پ.ت بعدی * / تکرار از * تا * تا آخررج = 21 حلقه زنجیره ای . کا ر را  برگردانید .به صورت اسلیپ استیچ تا وسط اولین حلقه زنجیره ای ببافید./5 تا ز. / 1 پ.ت روی حلقه بعد / * 2 ز. / 1 پ.ت روی حلقه بعد /3 ز. / 1 پ.ت روی حلقه بعد* / تکرار از * تا *  تا آخر رج = 20 حلقه زنجیره ای

سایز بزرگ :
6 ز. / جا انداختن 3 پ.ت / 1 پ.ت روی بعدی / *3 ز. /جا انداختن 3 پ.ت / 1 پ.ت روی پ.ت بعدی */تکرار از * تا * تا آخررج = 21 حلقه زنجیره ای. کا ر را  برگردانید .به صورت اسلیپ استیچ تا وسط اولین حلقه زنجیره ای ببافید./ 6 ز. / 1 پ.ت روی حلقه بعدی / * 3 ز. / 1 پ.ت روی حلقه بعد * / تکرار از * تا *  تا آخر رج = 20 حلقه زنجیره ای.

برای تمام سایزها :
به همین صورت ادامه دهید ( یعنی در هر رج یک حلقه زنجیره ای کم کنید ) تا وقتی که فقط دو حلقه زنجیره ای باقی بماند .کاموا را ببرید .

حلقه های زنجیره ای دور تا دور قسمت مثلثی جلو را میپوشانند .به این ترتیب: با قلاب شماره 4 از بالای مثلث سمت راست شروع کنید : 1 پایه دوبل (پ.د ) روی ردیف پایه های سه تایی قبل از حلقه زنجیره ای ببافید / 3 ز. / 1 پ.د روی حلقه زنجیره ای اول / * 3 ز. / 1 پ.د روی حلقه بعد * / از * تا * برای دور تا دور مثلث تکرار کنید و با 1 پ.د روی اولین ردیف پایه های سه تایی از سمت چپ تمام کنید.

بندهای پشت کار برای گره زدن :
با قلاب شماره 3 برای بالای هر دو سمت بیکینی بند ببافید به این ترتیب که از پایینترین قسمت پایه های سه تایی شروع کنید : 1 اسلیپ استیچ و 3 ز. / 9 پ.ت روی لبه ( 2 پ.ت به ازای هر پ.ت ) . کار را برگردانید با زدن 3 زنجیره و روی هر پایه 1 پایه سه تایی بزنید.تا زمانی که بند تقریبا به اندازه ی 115 – 17 -19 سانتی متر برسد ادامه دهید .

به کم کردن ادامه دهید تا زمانی که 4 پ.ت در رج باقی بماند و با این 4 پ.ت باقی مانده ادامه دخید تا وقتی که به اندازه ی 40 – 45 – 50 سانتی متر برسد . کاموا را ببرید و برای سمت مقابل هم یک بند به همین ترتیب ببافید .

منگوله ها :
منگوله ها را روی لبه های قسمت های مثلث شکل جلو وصل کنید .1 منگوله = 2 ریشه /هر کدام به طول 35 سانت.ریشه ها را تا بزنید و از حلقه های زنجیره ای رد کنید . یک مهره روی منگوله وصل کنید و از 5 سانتی متری بالا یک گره بزنید . در دو طرف کار یک منگوله در هر حلقه وارد کنید.
    
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه