بافت کیف
وسایل مورد نیاز جهت بافت کیف:
کاموا در سه رنگ مختلف

3 کلاف کاموای  100 گرمی

میل شماره  5 ،  نخ یک لا

طرز بافت جلو و پشت کیف :
کار بافت را با دانه شروع کنید. در هر رج 1 دانه به دانه‌های قبلی اضافه کنید تا جمع دانه هایتان به 44 عدد برسد. سپس 14 رج را بدون اضافه کردن دانه، به کار ادامه دهید.پس از آن، از هر طرف 10 دانه را کنار گذاشته، 24 دانه وسطی را کور کنید. سپس 10 دانه هر دو طرف را 15 رج ببافید.

در رج بعدی 2 دانه از هر طرف کم کرده با 8 دانه، 36 رج دیگر ببافید. سپس دانه‌ها را کور کنید و به لبه در کیف یک تکه زیپ چسب بدوزید.
جیب :
کار را با کاموای قرمز رنگ با 24 دانه شروع کنید. 19 رج ساده (از رو)ببافید. 7 رج بعدی را جهت در کیف، 2 دانه به رو، 12 دانه به زیر، 2 دانه به رو ببافید.

 
بافت کیف - تصویر 1
سپس 1 رج به زیر بافته کار را تمام کرده بافت را برگردانده به تکه قبلی مطابق شکل بدوزید. با کاموای لاجوردی رنگ، 10 دانه سر انداخته 19 رج ساده ببافید. سپس جهت در جیب 7 رج 2 دانه به رو، 8 دانه به زیر، 2 دانه به رو بافته، 1 رج را نیز به زیر بافته کار را تمام کنید، بافت را برگردانیده بدوزید.

سپس با رنگ قرمز کاموا دور بند کیف را با قلاب، پایه کوتاه زده آن را تزیین کنید.


گردآوری : گروه پرتال آموزشی آرتاکاوا
www.Artakava.com
بافت کیف - تصویر 2
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه