اضافه کردن دانه بدون ایجاد سوراخ

اضافه کردن دانه بدون ایجاد سوراخ

 اضافه کردن دانه بدون ایجاد سوراخ - تصویر 2

در برخی از آموزشها آمده است که بدون ایجاد سوراخ و ژته دانه اضافه کنید، این عمل به روشی که در تصویر روبرو می بینید انجام میشود.


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه