آویز موبایل/ جاکلیدی گل رز

DSC08718DSC08719

آموزش بافت گل رز قلاب بافی به این قسمتمراجعه کنید

آموزش بافت برگ قلاب بافی در این قسمت

برگ را با سوزن به گل متصل کنید و سپس  نخ سبز را به انتهای گل و برگ متصل کرده و 8 زنجیره بزنید انتهای دانه را به دانه سوم ازقلاب متصل کنید تا یک حلقه ایجاد شود حلقه جا کلیدی را از آن رد کنید.ا

سوالی بود در خدمتم

DSC08714DSC08715

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه