اندازه نهائی این هد بند 53 سانتیمتر در 13 سانتیمتر است.

اندازه نهائی این هد بند 53 سانتیمتر در 13 سانتیمتر است.

 وسایل مورد نیاز:

• کاموا 50 گرم
• میل 4
• دکمه یک عدد

نحوه بافت

ابتدا 5 دونه در میل شماره 4 سربیاندازید.
رج 1 (روی کار): یکی زیر، *یکی رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رج 2: یکی رو، *یکی زیر، یکی رو* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رج 1 و رج 2 کشباف 1*1 میباشد.
رج 3: یکی زیر، دو تا یکی از رو، ژوته، یکی رو، یکی زیر در این رج جادکمه ایجاد میشود.
رج 4: مطابق رج 2
رج 5: مطابق رج 1
رج 6: مطابق رج 2
بعد پترن Chat 1 را یک تکرار عمودی ببافید. بعد از اتمام این پترن 45 دونه در میل وجود خواهد داشت.
بعد پترن Chart 2 را را یازده تکرار عمودی ببافید.
سپس پترن Chart 3 را یک تکرار عمودی ببافید. بعد از اتمام این پترن 5 دونه در میل وجود خواهد داشت.
سپس به اندازه 1.5 سانتیمتر کشباف 1*1 را ببافید. رج آخر باید از روی کار باشد. در رج بعد کور کنید و دکمه را به محلش بدوزید.


      
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
اشک گل سه شنبه 20 آبان 1393 ساعت '17:51
سلام
پترن چت 1 چی هست
چطور پیداش کنم؟
ممنون
سودا جمعه 14 آذر 1393 ساعت '11:7
توضیحتون سخته :(
Poran پنجشنبه 11 دی 1393 ساعت '18:36
پترن يعني چي؟

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه