آموزش ساخت حیوانات بند انگشتی با کاغذ (عکس)

آموزش ساخت حیوانات بند انگشتی با کاغذ (عکس)
حیوانات بند انگشتی ،حیوانات کاغذی،عروسک

عروسک سازی،آموزش ساخت حیوانات بند انگشتی با کاغذ ،دوست دارید این حیوانات بانمک کاغذی را داشته باشید و نمایش عروسکی راه بیاندازید؟ بچه ها عاشق این عروسک های ارزان قیمت و کوچک خواهند شد.

وسایل لازم


    الگوی پرینت شده حیوانات

    قیچی

    چسب

مراحل ساخت

حیوانات بند انگشتی ،حیوانات کاغذی،عروسک

الگوی حیوانات را  پرینت رنگی بگیرید و بعد طرح حیوانات را با قیچی جدا کنید.


حیوانات بند انگشتی ،حیوانات کاغذی،عروسک

مانند  شکل٬ سر حیوانات را به هم بچسبانید. جای چسب در پرینت مشخص شده است.

حیوانات بند انگشتی ،حیوانات کاغذی،عروسک

جای انگشت را نیز حلقه کنید و به هم بچسبانید.

حیوانات بند انگشتی ،حیوانات کاغذی،عروسک

برای اینکه عروسک توی انگشتتان لق نباشد و بتوانید سر عروسک را با حرکت انگشتتان تکان دهید٬ باید یک تکه کاغذ را به اندازه انگشتتان لوله کنید  و سپس آن را درون سرعروسک بچسبانید.

حیوانات بند انگشتی ،حیوانات کاغذی،عروسک

منبع :berdook.com
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه