آموزش تاپ بافتنی دخترانه,تاپ بافتنی,آموزش تاپ بافتنی,مراحل بافت تاپ بافتنی,نحوه بافت تاپ بافتنی,بافت ابری,مدل بافت تاپ دخترانه,تاپ زنانه,آموزش بافتن یقه تاپ,آموزش قلاب بافی,قلاب بافی,ایران مطلب

تاپ بافتنی,آموزش تاپ بافتنی,مراحل بافت تاپ بافتنی

وسایل مورد نیاز:

کاموا 350-400-450-500-550-550 گرم
میل گرد شماره 5
میل گرد شماره 4
کاموا باید به گونه ای باشد که 17 دونه در 22 رج با میل شماره 5 و بافت ساده (یک رج زیر یک رج رو) دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

توضیحات بافت:

بافت ابری در دو میل: تمام رجها به زیر بافته میشود.
پترن مورد استفاده با عنوان M.1 و M.2 و M.3 نشان داده شده است که این تصاویر نمائی روئی پترن را نشان میدهد.
نحوه کاهش که در کمر و بدن تاپ استفاده میشود: قبل از علامت دو تا یکی کنید و اگر کاهش بعد از علامت بود یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید, یکی به زیر ببافید و دونه نبافته را به روی بافته بیاورید.
نحوه افزایش: افزایش با برداشتن یک دونه از بین دونه های رج قبل انجام دهید و این دونه را به زیر ببافید.

نحوه بافت

این تاپ بدون درز در میلهای گرد بافته میشود
ابتدا 150-160-180-190-210-230 دونه در میلهای شماره 4 سربیاندازید و به هم وصل کنید و به حالت گرد دربیاورید. یک تکرار عمودی از پترن M.1 را ببافید بعد یک تکرار عمودی از پترن M.2 را ببافید (پترن M.2 شامل ده دونه است که تکرار میشود)
بعد بافت را با میلهای شماره 5 و بافت ساده ادامه دهید و در دور اول چهار علامت به شرح زیر بگذارید: 17-19-23-25-30-34 دونه ببافید و علامت اول را بگذراید، 41-42-44-45-45-47 دونه ببافید و علامت دوم را بگذراید، 17-19-23-25-30-34 دونه ببافید و علامت سوم را بگذارید، 41-42-44-45-45-47 دونه ببافید و علامت چهارم را بگذراید.

وقتی اندازه کار 15-16-16-17-17-17 سانتیمتر شد, یک دونه بعد از علامت یک و سه و یک دونه قبل از علامت دو و چهار کم کنید (کلاً چهار دونه کم میشود) عمل کاهش را از هر 3-3-3.5-5-5.5-6 سانتیمتر به تعداد کلی 7-7-7-5-5-5 بار انجام دهید.
(تعدا دانه ها 122-132-152-170-190-210) وقتی اندازه کار 36-37-40-41-43-45 سانتیمتر شد، یک دونه بعد از علامت یک و سه و یک دونه قبل از علامت دو و چهار اضافه کنید. عمل افزایش را یک دور در میان به تعداد کلاً 4-4-3-3-3-3 بار انجام دهید (تعداد دانه ها 138-148-164-182-202-222) حالا چهار علامت را بردارید و دو علامت به شرح زیر بگذراید، یک علامت در ابتدای دور بگذراید و علامت دیگر را بعد از 69-74-82-91-101-111دونه بگذارید. وقتی اندازه کار 40-42-44-43-45-47 سانتیمتر شد،7-7-8-9-11-11 دونه قبل و بعد از هر علامت یک دور به رو، یک دور به زیر و یک دور به رو ببافید در این سه دور بقیه دونه ها را ساده ببافید. حال 5-5-6-7-9-9 دونه قبل و بعد از هر علامت را برای زیر بغل کور کنید. حال 59-64-70-77-83-93 دونه برای جلو و همین تعداد برای پشت باقی میماند.

بافتن یقه:

از دونه 29-32-35-38-41-46 ام دونه های پشت شروع کنید و به شرح زیر ادامه دهید: 30-32-35-39-42-47 دونه به زیر ببافید، بعد 46-48-56-56-57-61 دونه جدید برای یک آستین سربیاندازید بعد 59-64-70-77-83-93 دونه جلو را به زیر ببافید بعد 46-48-56-56-57-61 دونه جدید برای آستین دوم سربیاندازید و بقیه 29-32-35-38-41-46 دونه باقیمانده از دونه های پشت را به زیر ببافید (تعداد دانه ها 210-242-252-266-280-308) در دور بعد پترن M.3 را ببافید (در بافت پترن M.3 به سایزها دقت کنید) در پترن M.3 چهارده دونه تکرار میشود وقتی یک تکرار عمودی از پترن M.3 تمام شد، 120-128-144-152-160-176 دونه باقی میماند

بافتن نوار یقه:

بافت را با میلهای شماره 4 ادامه دهید، بعد از 60-64-72-76-80-88 دونه از ابتدای دور یک علامت بگذارید (این علامت در وسط قسمت جلوی تاپ است) یک دور به زیر ببافید و همزمان 18-18-26-26-26-34 دونه کم کنید (سعی کنید قبل و بعد از علامت به فواصل مساوی دونه ها را کم کنید) (تعداد دانه ها 102-110-118-126-134-142) یک دور به رو ببافید بعد با بافت ابری به شرح زیر بافت یقه را ادامه دهید، رج را شروع کنید و تا 16-17-18-19-20-21 دونه تا علامت ببافید و بعد برگردید در محل برگشت دونه را سفت ببافید بعد دوباره ببافید تا 16-17-18-19-20-21 دونه تا علامت باقی بماند و برگردید و تا 32-34-36-38-40-42 دونه تا علامت ببافید و برگردید و تا 32-34-36-38-40-42 دونه مانده به علامت ببافید بعد برگردید و تا 48-51-54-57-60-63 دونه مانده به علامت ببافید و برگردید و تا 48-51-5457-60-63 دونه مانده به علامت ببافید بعد برگردید تا علامت ببافید.

حال پترن M.1 را ببافید، ولی از رج دوم پترن شروع کنید وقتی M.1 یکبار بافته شد تمام دونه ها را شل کور کنید.

منبع : pardad.ir

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه